Helsesykepleier

Helsesykepleier har som formål å fremme god helse blant elevene. Helsesykepleier skal bistå skolen i arbeidet med å hjelpe elevene til å mestre eget liv. Tilbudet består av individuelle samtaler eller helseopplysning i klasser. Foreldre/foresatte og lærere oppfordres til å ta kontakt ved behov.

Du kan få time til helsesykepleier ved å henvende deg i kontortiden, ringe, sende SMS eller be om time via e-post. Den samme e-postadressen kan brukes dersom klasser ønsker informasjon om seksualitet/prevensjon/SOI, stress og krisemestring etc.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Helsesykepleier har faste kontortider på skolen, kl 08.30-15.00.

Ann Kristin Bang Haagensen
mandag, tirsdag og fredag
Mobil: 90081917
epost:

Aina Synnøve Aardahl
tirsdag, onsdag og torsdag
Mobil: 91172366
epost:

Helene Hegle, 
permisjon til januar 2021

Hva kan ungdom snakke med helsesykepleier om?

Ta en titt på denne fiilmen:

 • Seksualitet; prevensjon (resepter + gratis kondomer), seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), graviditet(-stest)
 • Nødprevensjon
 • Spørsmål i forhold til seksualitet
 • Identitet/kjønn
 • Psykiske vansker
 • Fysiske plager
 • Spiseproblematikk
 • Trøbbel hjemme, med kjæreste, venn, skole eller jobb
 • Å vokse opp i to kulturer
 • Forelskelse/kjærlighet
 • Opplever du at du har et vanskelig forhold til rus

Ved behov kan vi hjelpe deg med å kontakte andre hjelpeinstanser, som for eksempel:

 • Fastlege

OBU (Omsorgsstasjon for barn og ungdom)            Mestringstilbudet – Trondheim kommune

Ellers er det viktig at du er oppmerksom på tilbudet "Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 20 år". Helsestasjonen i sentrum er åpen hver mandag, tirsdag og onsdag mellom kl. 1600 og 1900. (oppmøte før kl. 18.30 )

Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 20 årTilbudet er gratis.

Til foreldre
Foreldrehverdag: https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/

 

Sist oppdatert 06.10.2020