Helsesøster

Helsesøster har fast kontortid på skolen.

Helene Hegle, mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 08.30-15.00. Onsdag kl 12.00-15.00
Mobil: 906 12 342
epost: e-helhe@trondelagfylke.no

 

Du kan snakke med helsesøster om det meste:

 • Vanskelig forhold til familie, venner, skole, kjæreste osv.
 • Prevensjon (helsesøster skriver resept på prevensjon), seksualitet,
 • SOI (seksuelt overførbare infeksjoner)
 • Graviditet (test kan du ta på kontoret)
 • Hjelp til å sette egne grenser i forhold til rus
 • Røyking og snusbruk.
 • Vanskelig forhold til mat/kosthold
 • Søvnvansker
 • Stress og fravær
 • Psykiske vansker
 • Hvis du opplever at du er «deppa» eller sliten kan det hjelpe å snakke om det

Helsesøster kan være behjelpelig med å skaffe time til: lege/psykolog/PPT/BUP

Helsesøster har taushetsplikt

Hvis du ønsker kontakt så kan du sende en mail /SMS, eller legg en beskjed i postkassa utenfor kontoret.

Helsesøster kan høre på deg og gi deg råd og veiledning om du ønsker det.

Helsesøster har som formål å fremme god helse blant elevene. Helsesøster skal bistå skolen i arbeidet med å hjelpe elevene til å mestre eget liv. Tilbudet består av individuelle samtaler eller helseopplysning i klasser. Foreldre/foresatte og lærere oppfordres til å ta kontakt ved behov. Helsesøster kan formidle kontakt videre til for eksempel lege eller andre ved behov. Du kan få time til helsesøster ved å henvende deg i kontortiden, ringe eller be om time via e-post. Den samme e-postadressen kan brukes dersom klasser ønsker informasjon om seksualitet/prevensjon/SOI, stress og krisemestring etc. Ta kontakt uansett grunn. Helsesøster har taushetsplikt.
 
Helsesøster har også miljøgruppe som hun driver sammen med elever på skolen.
Hvis du ønsker å delta på den, så ta kontakt. Vi arbeider med trivselsfremmende tiltak for hele skolen.

Helsesøster underviser i klassene ved behov. Ta kontakt hvis det er et tema dere ønsker helsesøster skal ta opp.
 
Ellers er det viktig at du er oppmerksom på tilbudet "Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 20 år". Helsestasjonen er åpen hver mandag og onsdag mellom kl. 1600 og 1900. Adressen er Sommerveita 4/6. Tilbudet er gratis.

 

Sist oppdatert 02.01.2019