Entreprenørskapslinja


Dette er et studietilbud for deg som er ambisiøs, nysgjerrig, har pågangsmot og som vil lære å se nye muligheter og gjøre noe med dem.

På Entreprenørskapslinja vil du:

 • Oppleve et tilbud for deg som vil være med på å løse framtidas utfordringer.
 • Få trening i og verktøy til å tenke nytt.
 • Utvikle egenskaper som initiativ, ansvar, kreativitet, løsningsorientering, pågangsmot og evne til refleksjon.
 • Lære ved å kombinere teori, nysgjerrighet og praktisk arbeid.

Du vil oppleve:

 • Samarbeid med spennende aktører i næringslivet.
 • Virkelighetsnær opplæring blant annet gjennom spennende arbeidsmetoder, bedriftsbesøk, gjesteforelesere, eksterne oppdragsgivere og ekskursjoner.
 • Studietur til utlandet.
 • Deltagelse på messer og inovasjonskonkurranser.
 • Å etablere din egen bedrift.
 • Utplassering i mentorbedrift.
 • Tett samarbeid mellom faglærere 

Dette er Entreprenørskapslinja:

 • Faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling i VG1 og VG2
 • Ungdomsbedrift i VG1 og VG2
 • Fokus på karriere og utdanningsvalg.
 • Muligheter for å ta markedsføring på Handelshøyskolen i VG3.
 • Fleksible fagvalg etter egne prioriteringer 

Entreprenørskapslinja ved Thora Storm vgs er ett treårig utdanningsprogram for deg som vil ha studiespesialisering, og samtidig ser det som spennende og utviklende å bruke entreprenørskap som strategi og arbeidsmetode. Denne arbeidsmetoden vil ha ekstra fokus på kreativitet og nyskaping, og en del av opplæringen vil foregå utenfor skolen – i samarbeid med bedrifter og organisasjoner. På denne måten knytter vi sammen skole og arbeidsliv, og elevene lærer hvilke personlige egenskaper som trengs i arbeidslivet. Vi har også fokus på at man skal lære seg å stole på seg selv, tørre å prøve nye ting og tørre å feile. Gjennom å bygge selvtillit og robusthet samtidig som man lærer seg det praktiske rundt hvordan man starter en bedrift vil elevene bli godt rustet til å møte framtidens arbeidsliv.

Ved entreprenørskapslinja vil elevene oppleve mange felles aktiviteter og tverrfaglig samarbeid. Det vil bli lagt vekt på å knytte sammen de ulike fagene og gjøre opplæringen virkelighetsnær. Ulikt fra andre klasser er entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2 obligatorisk for denne klassen. De resterende programfagene velges etter egne ønsker og prioriteringer.

Etter gjennomført skolegang vil du få generell eller spesiell studiekompetanse (realfagsfordypning). Utdanningen gir mulighet for å søke på alle typer studier.

Fag på Entreprenørskapslinja

Vg1

Vg2

Vg3

Fellesfag (30 t/u)

Fellesfag (15 t/u)

Fellesfag (15 t/u)

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (5 t/u)

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (5 t/u)

Entreprenørskap prosjektfag (1 t/u)

 

Valgfrie programfag (10 t/u)

Valgfrie programfag (15 t/u)

Du søker deg til dette tilbudet i VIGO. Velg Studiespesialisering (STUSP1) og i trinn 7 "Tilleggsopplysninger" går du til "Jeg ønsker dette faget dersom skolen kan tilby det" (nedtrekksmeny) og velger alternativet "Entreprenørskap". Nærskoleprinsippet gjelder for dette tilbudet.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Arne Ulset
Fagleder for helhetlig læringsmiljø/Avdelingsleder for laboratoriefag og entreprenørskap
74 17 83 19 91 15 56 65
Se oss på Facebook