Entreprenørskapslinja

På Entreprenørskapslinja lærer du å se muligheter og skape løsninger. Du har samme mulighet som på ordinær studiespesialisering til å velge programfag innenfor realfag, språk og samfunnsfag.


På Entreprenørskapslinja vil du:

 • Utvikle løsninger på framtidas utfordringer gjennom innovasjon og entreprenørskap
 • Få verktøy til og trening i å tenke nytt
 • Utvikle mot, samarbeidsevne, raushet, kreativitet, gjennomføringskraft og analytiske evner
 • Kombinere teori og praktisk arbeid med utforskertrang! 

 Du vil oppleve:

 • Samarbeid med aktører i næringslivet
 • Virkelighetsnær opplæring gjennom spennende arbeidsmetoder
 • Bedriftsbesøk, gjesteforelesere, eksterne oppdragsgivere og ekskursjoner
 • Internasjonalt samarbeid
 • Studieturer – for tiden reiser vi til Portugal, Malta, Italia, og Sverige
 • Deltagelse på lokale, regionale og nasjonale konkurranser
 • Å etablere din egen bedrift
 • Utplassering i mentorbedrift
 • Dyktige og engasjerte lærere
 • Telttur, volleyballturnering og mange sosiale aktiviteter i et sterkt klasse- og linjefellesskap

Dette er Entreprenørskapslinja:

 • Faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling i VG1 og VG2
 • Ungdomsbedrift i VG1 og VG2
 • Stort utvalg programfag på Thora Storm og Trondheim Katedralskole
 • Kan kombineres med fordypning i realfag

På Entreprenørskapslinja har vi fokus på kreativitet og nyskaping. Vi mener at vi kan lære mye også utenfor klasserommet og bruker lokalmiljøet aktivt i opplæringa. Vi samarbeider med ulike bedrifter og organisasjoner og er opptatte av at opplæringa skal være relevant.

På Entreprenørskapslinja knytter vi skole og arbeidsliv sammen. På denne måten lærer elevene hvilke egenskaper som trengs i arbeidslivet. Relevansen kommer også godt til syne når elevene lærer seg det praktiske rundt det å starte egen bedrift.

Vi som jobber på Entreprenørskapslinja, vil at elevene skal tørre å prøve nye ting og tørre å feile - i et støttende fellesskap. Slik utvikler vi robuste mennesker som er i stand til å møte framtidens arbeidsliv. Vi har stort fokus på det sosiale og starter året med telttur. I tillegg har vi både faglige og sosiale aktiviteter med andre- og tredjeklasse, volleyballturnering og klasseturer. Slik bygger vi solide lag.

Etter gjennomført skolegang på Entreprenørskapslinja vil du få generell eller spesiell studiekompetanse. Utdanningen gir mulighet for å søke på alle typer studier etter videregående.

Fremmedspråk

Vi tilbyr nivå II i spansk, fransk, kinesisk og tysk. Dette er altså språk du kan fortsette med fra ungdomsskolen. Ønsker du å bytte fremmedspråk, kan du velge spansk, tysk, kinesisk eller italiensk. For elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen tilbyr vi spansk. 

Dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, skal du ha fremmedspråk i to år på videregående skole. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, skal ha fremmedspråk i tre år.

 

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Se oss på Facebook