Velkomstsamtale oppstart av nytt skoleår

Velkommen som elev på Thora Storm videregående. Når du starter opp får du en velkomstsamtale med din kontaktlærer. Under finner du lenke til hva som er samtaleemnene: