Salg, service og reiseliv

Åpen kveld 31. januar

LENKE TIL TEAMS-MØTE

Har du ikke TEAMS-Klikk på "fortsett i denne 

 

Ønsker du deg en attraktiv yrkesutdanning med mange spennende jobb- og karrieremuligheter? Salg, service og reiseliv kan da være det rette for deg! Fagbrevet oppnås etter to år i skole og to år som lærling ute i en bedrift.

Hos oss kan du, på vg2, spesialisere deg innen fagene service- administrasjonsikkerhet, salg- eller reiseliv. Hvert år har du praksis i en bedrift, der du får prøve deg innen ulike serviceyrker, bli sikrere på eget yrkesvalg, og ellers få nyttig kunnskap om arbeidslivet. 

Mange av våre tidligere elever jobber på kontor, i resepsjonen hos større og mindre bedrifter, på hoteller, i reiselivsbransjen, i handelsnæringen eller innen sikkerhet.

Ønsker du senere å studere på høgskole eller universitet, kan du ta påbygging til generell studiekompetanse, enten direkte etter Vg2, eller etter fagbrev. Enkelte høyskoler som tilbyr studier innen salg, markedsføring, hotell og reiseliv tar også inn studenter direkte etter fullført fagbrev (uten ekstra år med påbygg til generell studiekompetanse). For elevene på Salg, service og reiseliv er mulighetene mange og alle dører åpne.  

 

 

 

 

Vi tilbyr disse programområdene

 • Andre år

  Vg2 Salg og reiseliv

  Dersom du velger VG2 salg og reiseliv kan du ta fagbrev i salgs- eller reiselivsfaget.

  Fagbrev i reiseliv er attraktivt for arbeid i alle deler av reiselivsnæringen. Du får spisskompetanse til å arbeide i resepsjonen på hotell/overnattingssteder og generell kompetanse til arbeid innen reiselivsnæringen. 

  Du vil få kompetanse til å planlegge og utføre aktiviteter i ulike deler av reiselivsnæringen. Dette inkluderer arbeid på overnattingssteder, arbeid innen luftfart, sjøfart, arrangement («event»), destinasjonsselskap, opplevelses- og aktivitetsbedrifter og transport.  Du får kompetanse i markedsføring, salg og klagebehandling. I tillegg blir du i stand til å arbeide med gjennomføring av reiselivsopplevelser for ulike kundegrupper. Du får kompetanse til å sette sammen tjenester og aktiviteter som samlet utgjør et helhetlig reiselivsprodukt. Reiselivsmedarbeideren skal kunne yte service, kommunisere med og håndtere kunder og gjester med ulike behov og ulik kulturell bakgrunn. Du lærer deg bruk av ulike informasjonskilder, digitale hjelpemidler, reservasjons- og kundehåndteringssystemer og blir i stand til å gjennomføre daglige rutiner i en reiselivsbedrift. 

  Norsk og internasjonalt reiseliv er for tiden (2020-2021) i en spesiell situasjon med tanke på Coivid-19 som dessverre har ført til permisjoner og en «brukket rygg» for denne næringen. Før pandemien var reiselivsnæringen i vekst og bidro med arbeidsplasser i alle landets kommuner, en viktig jobbskaper i distrikt og by, nasjonalt og internasjonalt. Alle prognoser tilsier at denne bransjen er på vei opp igjen så snart pandemien er under kontroll/over. Reiseliv er en viktig ungdoms- og integreringsnæring

  Som faglært salgsmedarbeider vil du få kompetanse innen nyskaping, kundebehandling, oppfølging av kundeporteføljer, økonomi og lønnsomhet, budsjett og nøkkeltall. Som faglært i salg vil det forventes at du har evner og ferdigheter til å bygge relasjoner, er en god lagspiller og innehar analytiske evner. Du må kunne bruke og holde deg oppdatert på relevant teknologi. Kompetansen omfatter gjennomføringsevne, kunnskap og ferdighet i tidsstyring, evne til å vurdere kvalitet, utøve god kommunikasjon og ha kunnskap om bruk av markedsføring og PR. 

  Handel vil være en vesentlig funksjon i samfunnet mellom ulike aktører og parter både nasjonalt og globalt. Utvikling av digitale muligheter og løsninger vil kunne øke aktiviteten og mulighetene til å samarbeide og samhandle på mange ulike områder.

  Kunder vil i fremtiden kunne benytte seg av stadig ny teknologi og skaffe seg god informasjon om varer og tjenester, og vil kunne stille konkrete krav til handelsbransjen. Hver enkelt salgsmedarbeider må ha en tydelig kompetanse som imøtekommer kundens krav

  Vg2 Service, sikkerhet og administrasjon

  Dersom du velger VG2 Sevice, sikkerhet og administrasjon kan du ta fagbrev i administrasjon- og service eller sikkerhet.

  Skulle du ønske å ta fagbrev som administrasjons- og servicemedarbeider vil du oppnå kompetanse i kundebehandling og være i stand til å utføre kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Du får kompetanse på publikumskontakt og representasjon, samt veiledning av kunder og brukere. Det forventes at du kan kommunisere både ved personlig kontakt og ved digital kommunikasjon, og utføre kontorarbeid og informasjonsbehandling ved bruk av de nyeste teknologiske plattformene. Den faglærte administrasjons- og servicemedarbeideren har kunnskap om regelverk for personvern, krav til innsyn og rutiner for personalforvaltning.  Det forventes at den faglærte kan utføre enklere saksbehandling, samt bruke kundeoppfølgings- og økonomisystemer. Kontor- og administrasjonsmedarbeideren skal kunne utføre oppgaver vedrørende innkjøp, budsjett, regnskap og lønnsutbetalinger, samt organisere reise-, møte- eller konferansevirksomhet.

  Med fagbrev i sikkerhetsfaget (vekter) skal du ha kompetanse til å ivareta rettsikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere, og sikre god kvalitet på vakttjenestene. I tillegg skal du kunne ivareta egen sikkerhet. En faglært vekter utfører mange ulike oppgaver og har kompetanse til å forebygge uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger eller redusere konsekvensene av disse. Dette utføres med utgangspunkt i kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid og konflikthåndtering. I tillegg har han/hun kompetanse om etikk og regelverk, helse, miljø og sikkerhet, samt kompetanse i kommunikasjon, konflikthåndtering, kunde- og publikumsbehandling.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?