Skjema

Har du vært syk, leverer du egenmeldingsskjema i VIS-InSchool til kontaktlærer så snart du kommer på skolen igjen. 

Skal du søke om permisjon eller tid til individuell studiedag eller administrative gjøremål, benytt skjema nedenfor og lever i skolens ekspedisjon. Alle permisjonssøknader skal ha dokumentasjon og leveres i god tid. (senest en uke før)

Du kan også søke om sletting av fravær, eller be om at fravær blir dokumentert.

Søknad om fri fra opplæringen

 

 

Sist oppdatert 20.09.2023