Eksamen

eksamen.png

Eksamen våren 2019

All påmelding til privatisteksamen i Trøndelag skjer på nettstedet www.privatistweb.no. PrivatistWeb er åpen for påmelding:
   - Høsteksamen: 1. - 15. september
   - Våreksamen: 15. januar - 1. februar

Eksamensgebyret er (per dags dato):
   - Ny eksamen (du har ikke karakter eller har karakteren 1 i faget fra før): Kr 1.084,-
   - Forbedringseksamen (du har karakter bedre enn 1 i faget fra før): Kr 2.170,-

Eksamensreglement

Eksamensinformasjon

Eksamensplan våren 2019

Bruk av høretelefoner ved eksamen

Link til Trøndelag fylkeskommunes oversikt over hjelpemidler ved eksamen

Klageskjema for eksamenskarakterer

 

 

Sist oppdatert 13.05.2019