Eksamen

eksamen.png

Eksamen våren 2023

Informasjon om gjennomføring av privatisteksamen finner du her.

Eksamensplan med datoer for gjennomføring av eksamen

Eksamensinformasjon V23

Eksamensreglement

Klage på karakter ved skriftlig eksamen 

Du kan klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt du er gjort kjent med karakteren din, eller burde ha gjort deg kjent med den. Klage på karakter til skriftlig eksamen leveres til skolen på et skjema som du finner her:

 Klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen

Klage ved ikke-skriftlig eksamen 

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for eksamensresultatet. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt klager er gjort kjent med karakteren sin, eller burde ha gjort seg kjent med den.  

Dersom klageren får medhold i klage ved ikke-skriftlig eksamen, skal karakteren annulleres, og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klageren velger å gå opp til ny eksamen, skal prøvesvaret bedømmes av en ny sensor. Gjelder klagen i et trekkfag, skal trekkingen av fag gjøres på nytt. 

Lenke til digitalt klageskjema

Spørsmål om eksamen?

Ivar Johannes Johnsen
Fagleder
74 17 83 95 95 28 16 59
Sist oppdatert 08.06.2023