Juks og plagiat: Konsekvenser ved Thora Storm vgs

Det forventes at elever jobber selvstendig, redelig og kritisk med skolearbeidet. Juks og plagiat er ikke forenlig med dette og kan få store konsekvenser for deg som elev.

Hva regnes som juks og plagiat?

Eksempler på juks er å bruke ulovlige hjelpemidler, samarbeid med andre uten lov, eller å presentere andres arbeid som sitt eget.

Plagiat er direkte avskrift eller lettere omskrivinger av andres tekster – uten kildereferanser og uten at teksten er markert som sitat.

Plagiat er ikke alltid en bevisst handling, men kan oppstå hvis du har misforstått hvordan kilder skal brukes. For å unngå plagiering og juks er det viktig at du lærer deg riktig kildebruk.

Konsekvenser ved juks og plagiat

Reaksjonene for juks og plagiat er knyttet til forskriften til opplæringslovas punkter om vurdering, ordensreglement for de videregående skolene, samt Utdanningsdirektoratets veiledninger om kildebruk.

Presiseringene og de veiledende prosentrammene under skal gjøre det mer forutsigbart for elever og lærere ved å gi enhetlig praksis.

 

Konsekvenser ved juks og plagiat, Thora Storm vgs. skoleåret 23-24

Juks og plagiat

Definisjon

Reaksjon

 

 

Du har brukt ulovlige hjelpemidler                                      

 

                     

Bruk av ulovlige hjelpemidler

(ut ifra oppgitte regler på den aktuelle vurderingssituasjonen).

1.Atferdsanmerkning

 2.Varsel om fare for nedsatt atferdskarakter sendes av kontaktlærer (i vg2yf og vg3 sendes varsel om fare for nedsatt standpunktkarakter i atferd).

3. Karakter IV settes normalt på arbeidet. Hvis det er en rimelig del egenprodusert innhold, kan denne delen av besvarelsen vurderes ut fra oppgaven som er gitt.

4. Faglærer vurderer om du skal gjennomføre en ny vurderingssituasjon uten hjelpemiddel på kort varsel. 

Noen andre har løst oppgaven for deg.

Hele eller i praksis hele oppgavebesvarelsen er laget av en annen. Eksempel på dette kan være å hente en hel besvarelse på Studienett eller levere en oppgave som er løst av en annen elev.

1. Atferdsanmerkning

 2. Varsel om fare for nedsatt atferdskarakter sendes av kontaktlærer (i vg2yf og vg3 sendes varsel om fare for nedsatt standpunktkarakter i atferd).

 3. Karakter IV settes normalt på arbeidet. Hvis det er en rimelig del egenprodusert innhold, kan denne delen av besvarelsen vurderes ut fra oppgaven som er gitt.

 4. Faglærer vurderer om du skal gjennomføre en ny vurderingssituasjon uten hjelpemiddel på kort varsel. 

Du har plagiert.

Deler av skriftlig eller praktisk arbeid er utgitt som eget når det i virkeligheten er kopiert direkte fra en annen kilde. Eksempel på dette kan være å lime inn eller parafrasere deler av kilder i egen besvarelse uten å kildeføre dette på korrekt måte.

1.Kan føre til atferdsanmerkning hvis faglærere mener det er rimelig å forvente at eleven er kjent med regler for bruk av kilder. 

 2.Oppgaven vurderes som delvis besvart, og faglærer vurderer det som tydelig kan gjenkjennes som elevens egenproduserte materiale ut fra oppgaven som er gitt.

 

 

 

Sist oppdatert 18.09.2023