Elevtjenesten

Elevtjenesten består av rådgivere, helsesykepleiere, fysioterapeut og miljøterapeuter.

Ingunn Aasen Børresen 
Tlf: 975.11.406
e-post:  
Fagleder for elevtjenesten og spes.ped.ansvarlig ved skolen.

Bente Skage
Tlf: 911.16.902
epost:
Rådgiver, spes.ped og veilelder for oppfølgingstjenesten
Rådgiveransvar for følgende klasser:
1STC,1KDA, 2STC, 2KDA, 3KDA, 1DHA, 1DHB, 2DHA, 2DHB, 3DH og 4PBC

Tale Ekker
Tlf: 950.36.837
epost:
Rådgiver
Rådgiveransvar for følgende klasser: 1STA, 1STB, 2STA, 2STB, 3STA, 3STB, 1HOA, 1HOB, 2HOA, 2HOB, 3HO-APO, 3HOT, 2HO-ST, 3HO-ST og 4PBB

Silja Ryum
Tlf: 986.05.133
epost:
Rådgiver
Rådgiveransvar for følgende klasser:
1STD, 1STE, 2STD, 2STE, 3STD, 3STE, 3STF, 1SSA, 1SSB, 2SSA, 2SSB og 4PBC

Beate Wold
Tlf: 412.11.750
epost:

Rådgiver
ansvar for følgende klasser:0IT, 0MUA, 0MUB og 3STC

Carl Ole Marken
Tlf: 906.42.695
epost:
Veileder for oppfølgingstjenesten

Riad Drljevic
Tlf: 416.78.612
epost:  
Miljøterapeut

Marie Neiman
Tlf: 986.92.405
epost:
Miljøtereapeut

Solveig Nygaard
Tlf: 995.42.061
epost:
Miljøarbeider

 

Sist oppdatert 22.08.2019