Elevtjenesten

Elevtjenesten består av rådgivere, helsesøstre, fysioterapeut og miljøterapeuter.

Ingunn Aasen Børresen 
Tlf: 975.11.406
e-post:  
Fagleder for elevtjenesten og spes.ped.ansvarlig ved skolen.

Runa Rannov Bostad
Tlf: 906.52.395
e-post:
Rådgiver for minoritetsspråklige elever
Rådgiveransvar for følgende klasser:
1IFKA, 1IFKB, 1STC, 2STC, 2DHA, 2DHB, 3STC, 3DH

Gunnar Thorbjørnsen
Tlf: 950,31.832
epost:
Rådgiver
Rådgiveransvar for følgende klasser:
1STE, 1STF, 2STA, 2STB, 2STE, 2STF, 3STA og 3STD

Bente Skage
Tlf: 911.16.902
epost:
Rådgiver, spes.ped og veilelder for oppfølgingstjenesten
Rådgiveransvar for følgende klasser:
1STA, 1KDA, 2KDA, 3ST-FO, 1DHA, 1DHB, 2HO-ST og 3HO-ST

Tale Ekker
Tlf: 950.36.837
epost:
Rådgiver
Rådgiveransvar for følgende klasser:
1STB, 1HOA, 1HOB, 2HOA, 2HOB, 3HO-APO og 3HOT

Silja Ryum
Tlf: 986.05.133
epost:
Rådgiver
Rådgiveransvar for følgende klasser:
1STD, 2STD, 3STB, 3STE, 3STF, 1SSA, 1SSB, 2SSA og 2SSB

Carl Ole Marken
Tlf: 906.42.695
epost:
Veileder for oppfølgingstjenesten

Riad Drljevic
Tlf: 416.78.612
epost:  
Miljøterapeut

Marie Neiman
Tlf: 986.92.405
epost:
Miljøtereapeut

Solveig Nygaard
Tlf: 995.42.061
epost:
Miljøarbeider

 

Sist oppdatert 16.05.2018