Elevtjenesten

Elevtjenesten består av rådgivere, helsesykepleiere og miljøterapeuter.

Bente Skage
Tlf: 91116902
epost:
Leder for elevtjenesten og OT-veileder

Tale Ekker
Tlf: 95036837
epost:
Rådgiver og OT- veileder.
Rådgiveransvar for følgende klasser: 1FIB, 1HOA, 2HSA, 3TH, 3AP, 1STA, 2STA og 3STA

Silja Ryum
Tlf: 98605133
epost:
Rådgiver
Rådgiveransvar for følgende klasser: 1HOB, 1SRB, 2AT, 2HSB, 2HSC, 2SR, 3HS, 1STD, 2STD, 1KD, 3STB, 3STD og GSK

Beate Wold
Tlf: 41211750
epost:
Rådgiver
Rådgiveransvar for følgende klasser: 1FIA, 2IE, 3IN, 1STC, 2STC, 3STC og GSK

Carl Ole Marken
Tlf: 90642695
epost:
Rådgiver og OT-veileder.
Rådgiveransvar for følgende klasser: 1SRA, 2SA, 3KD, 2KD, 1STB, 1STE, 2STB, 2STE og 3STE

Solveig Nygaard
Tlf: 99542061
epost: 
Miljøarbeider

Astrid Ulset Sandnes
Tlf.: 908 78 940
e-post: astul@trondelagfylke.no
Ressurspedagog

Walther Slørdal
Tlf: 97683895
epost:
Ressurspedagog

 

 

 

 

Har du spørsmål om elevtjenesten?

Bente Skage
Leder for elevtjenesten
74 17 83 34 91 11 69 02
Sist oppdatert 18.04.2024