Driftsavdeling

Knut Sevrin Felle, Ole Morten Jenssen og Ketil Tvervåg passer på at bygningene er i orden, og at de tekniske innretningene virker som de skal. 

Telefonnr til driftsavdelingen er: 95711303

Sist oppdatert 02.03.2022