Driftsavdelingen

Knut Sevrin Felle, Ole Morten Jenssen og Ketil Tvervåg passer på at bygningene er i orden, og at de tekniske innretningene virker som de skal. 

Telefonnr til driftsavdelingen er: 95711303

Har du spørsmål?

Sist oppdatert 05.07.2023