Driftsavdeling

Knut Sevrin Felle, Petter Holten Mortensen og Conrad Bali passer på at bygningene er i orden, og at de tekniske innretningene virker som de skal. 

Sist oppdatert 09.07.2020