Driftsavdelingen

Knut Sevrin Felle, Ole Morten Jenssen og Ketil Tvervåg passer på at bygningene er i orden, og at de tekniske innretningene virker som de skal. 

Telefonnr til driftsavdelingen er: 95711303

Har du spørsmål?

Solveig Lange
Assisterende rektor
74 17 84 85 45 47 30 57
Sist oppdatert 24.11.2022