Driftsavdeling

Knut Sevrin Felle, Torben Ingvaldsen og Petter Holten Mortensen passer på at bygningene er i orden, og at de tekniske innretningene virker som de skal. 

Knut Sevrin Felle
Leder drift/teknisk
74 17 84 15 90 09 06 51
Torben J S Ingvaldsen
Vaktmester
74 17 84 98
Petter Holten Mortensen
Fagarbeider IKT
74 17 84 58 95 71 01 34
Sist oppdatert 02.05.2018