Kunst, design og arkitektur

 

Insekt av metall elevarbeid

På programområdet kunst, design og arkitektur jobber du med kreative og estetiske fag samtidig som du oppnår generell studiekompetanse. Du kan også oppnå spesiell studiekompetanse ved å velge realfag som valgfrie programfag. Dette gir direkte adgang til et mangfold av videre studier, men er et spesielt godt utgangspunkt for studier innen kunst, kultur, design og arkitektur, både på universitet og høgskole

Du lærer

 • å tegne
 • utforming av gjenstander i forskjellige materialer
 • å videreutvikle dine kreative evner
 • om kunst og kultur
 • om steds- og byutvikling
 • teoretiske fag

Du bør være

 • glad i å tegne
 • kreativ
 • interessert i design, form og farge 
 • opptatt av estetikk
 • interessert i å skape noe

I løpet av det første året får du grunnleggende undervisning i bl.a. tegning, form, farge, materialbruk og kunst-, arkitektur- og designhistorie. Undervisningen på Vg2 og Vg3 bygger på undervisningen fra Vg1. Du vil få kunnskap og erfaring med en rekke materialer og teknikker. Etter hvert vil du få større valgfrihet i forhold til ideer og uttrykk i eget arbeid.

Det er 2 obligatoriske programfag:

 • Kunst og visuelle virkemiddel
 • Design og arkitektur

På Vg2 og vg3 kan man velge valgfrie programfag. Hvilke fag du kan velge innenfor kunst, design og arkitektur er avhengig av hvor mange elever som velger de ulike tilbudene.Elever fra andre studeforberedene program på Thora Storm og Katta kan også velge disse programfagene til valg.

Kommende skoleår tilbyr vi følgende    

 • Foto og grafikk
 • Kunst og skapende arbeid

Du kan også velge programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram:

• Dans
• Drama
• Idrettsfag
• Medier og kommunikasjon
• Musikk
• Musikk, dans og drama
• Realfag
• Språk, samfunnsfag og øk

 

 

 

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Se oss på Facebook