Kunst, design og arkitektur

 

 

 

På programområdet kunst, design og arkitektur jobber du med kreative og estetiske fag samtidig som du oppnår generell studiekompetanse. Du kan også oppnå spesiell studiekompetanse ved å velge realfag som valgfrie programfag. Dette gir direkte adgang til et mangfold av videre studier, men er et spesielt godt utgangspunkt for studier innen kunst, kultur, design og arkitektur, både på universitet og høgskole

 

Du lærer

 • å tegne. Tegning er utgangspunkt for formidling av ideer både i kunst, design og arkitektur
 • å utforme av gjenstander i forskjellige materialer
 • å videreutvikle dine kreative evner
 • å jobbe med kreative ideprosesser
 • å presentere egne prosjekter. 
 • teori om kunst, design og arkitekturhistorie

Du bør være

 • kreativ
 • interessert i design, tegning, form, farge eller arkitektur
 • opptatt av estetikk
 • interessert i å skape noe

I løpet av det første året får du grunnleggende undervisning i bl.a. tegning, form, farge, materialbruk og kunst-, arkitektur- og designhistorie. Undervisningen på Vg2 og Vg3 bygger på undervisningen fra Vg1. Du vil få kunnskap og erfaring med en rekke materialer og teknikker. Etter hvert vil du få større valgfrihet i forhold til ideer og uttrykk i eget arbeid.

Det er 2 obligatoriske programfag:

 • Kunst og visuelle virkemiddel
 • Design og arkitektur

På Vg2 og vg3 kan man velge valgfrie programfag. Hvilke fag du kan velge innenfor kunst, design og arkitektur er avhengig av hvor mange elever som velger de ulike tilbudene.Elever fra andre studeforberedene program på Thora Storm og Katta kan også velge disse programfagene til valg.

Kommende skoleår tilbyr vi følgende    

 • Foto og grafikk
 • Kunst og skapende arbeid

Du kan også velge programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram:

Oversikt over fagvalg på Thora Storm

Fremmedspråk

Vi tilbyr nivå II i spansk, fransk, kinesisk og tysk. Dette er altså språk du kan fortsette med fra ungdomsskolen. Ønsker du å bytte fremmedspråk, kan du velge spansk, tysk, kinesisk eller italiensk. For elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen tilbyr vi spansk. 

Dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, skal du ha fremmedspråk i to år på videregående skole. Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, skal ha fremmedspråk i tre år.

 

 

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Se oss på Facebook