Karakterer og klagefrister

For skoleåret 2018-2019, gjelder følgende informasjon:

Standpunkt- og terminkarakterer bekjentgjøres onsdag 12. juni for Vg2, Vg3 og 4PB, og tirsdag 18. juni for Vg1 og innføringsklassen. Orden- og atferdskarakterer er da foreløpig fastsatt, endelig fastsetting gjøres 20. juni.

Eksamenskarakterer for skriftlige eksamener bekjentgjøres onsdag 20. juni. Karakterer fra lokalt gitte eksamener bekjentgjøres samme dag som eksamensavviklingen finner sted.

Standpunkt-, termin- og eksamenskarakterer blir publisert i SkoleArena.

Klagefrist for standpunkt- og eksamenskarakter er 10 dager fra bekjentgjøring, i henhold til § 5-5 i forskrift til opplæringsloven. Klagefristen for standpunktkarakterer er fastsatt til 10 dager etter at melding om standpunktkarakter er gitt, men avgangselever som mener de har grunnlag for å klage, bør gjøre dette senest innen 3 dager. Dette for å kunne ha mulighet til å rekke klagebehandling før fristen for opptak til videre utdanning. For skriftlig eksamen er det også en hurtigklagefrist for enkelte fag.  Klager i forbindelse med eksamenskarakter ved skriftlig eksamen må være skolen i hende innen utgangen av 24. juni for at man skal kunne rekke klagebehandling før opptaksfrister til videre utdanning.

Se mer informasjon på Udir sine sider

Mer informasjon om klagebehandlingen finnes på Trøndelag fylkeskommunes nettsider.

Sist oppdatert 13.05.2019