Renholdsavdeling

Renholdsavdelingen sørger for daglig renhold av skolens lokaler.

Sist oppdatert 16.05.2018