Renholdsavdeling

Renholdsavdelingen sørger for daglig renhold av skolens lokaler.

Ta kontakt om du har spørsmål:

Solveig Lange
Assisterende rektor
74 17 84 85 45 47 30 57
Sist oppdatert 24.11.2022