Renholdsavdeling

Renholdsavdelingen sørger for daglig renhold av skolens lokaler.

Sist oppdatert 09.07.2020