Thora Storms internasjonale aktiviteter

E1.jpg

Thora Storm videregående skole fikk i 2021 Erasmus+ akkreditering både innen fag- og yrkesopplæring og skolesektoren. Internasjonalisering har lenge vært et av skolens satsningsområder, og å bli tildelt en Erasmus akkreditering er en anerkjenning av dette arbeidet.

Vi har gjennom mange år, også før vi ble akkreditert, hatt flere Erasmus+ prosjekter. Som akkreditert institusjon får vil mulighet til å styrke dette arbeidet, både for elever og ansatte, fram mot 2027.

Dette skoleåret har vi hatt mange prosjekter hvor vi har sendt både elever og ansatte ut i Europa. Vi har i løpet av året vært i Portugal, Sverige, Polen, Malta, Island, Østerrike og Spania. I tillegg har vi vært vertskap for partnere fra Belgia, Frankrike, Tsjekkia, Malta og Sverige.

Vi har også vært koordinator i et Erasmus+ strategisk partnerskap med samarbeidspartnere fra Italia, Portugal og Bulgaria.

Vi har de siste årene også hatt to internasjonale samarbeidsprosjekt finansiert av EØS-midler. Begge disse var samarbeid med skoler i Tsjekkia, hvor det ene var et yrkesfaglig prosjekt og det andre var for elever på studiespesialisering.

Planer neste skoleår

For skoleåret 2023/24 har vi disse planene:

  • Sende språkelever på studietur til de respektive målspråklandene for samarbeid med våre partnere i Frankrike, Østerrike og Spania.
  • Videreutvikle utvekslingssamarbeid rundt demokrati og medborgerskap med vår partnerskole i Polen
  • Utvikle prosjekt om bærekraft med våre partnere på Island
  • Sende avgangselever på aktivitørfag på yrkesfaglig praksisutplassering i Danmark og Belgia.
  • Satsing på praksisopphold hos en av våre partnere i Europa for elever på alle yrkesfagretninger

Har du spørsmål om skolens internasjonalisering?

Sist oppdatert 15.05.2023