Fysioterapeut

Fysioterapeut i skolehelsetjenesten tilbyr individuell rådgiving til elever med smerteproblematikk og spenningsrelaterte plager. Fysioterapeut har foredrag til grupper/klasser som en del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet ved skolen.

Fysioterapeuter:

Tone Høiås, tlf 46885928 

Du kan komme til fysioterapeut hvis du har:

  • Langvarige muskel - skjelettsmerter

  • Hodepine, søvnvansker, tretthet

  • Anspenthet og spenningsprblemer

Les mer om skolehelsetjenestens tilbud her

Sist oppdatert 27.03.2023