Fysioterapeut

Fysioterapeut i skolehelsetjenesten tilbyr individuell rådgiving til elever med smerteproblematikk og spenningsrelaterte plager. Fysioterapeut har foredrag til grupper/klasser som en del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet ved skolen.

Fysioterapeuter:

Tone Høiås, tlf 46885928 

Ingunn Hågård Kvaale, tlf 47683087

Ferie i uke: 29-32 

Du kan komme til fysioterapeut hvis du har:

  • Muskel- og/ eller skjelettplager
  • Hodepine/søvnvansker/vedvarende tretthet
  • Plager med svimmelhet, konsentrasjonsvansker og uro
  • Spørsmål ang. tobakk
  • Når du ønsker å snakke med en voksen
Sist oppdatert 05.07.2021