Fraværsgrense i videregående skole

Vi ønsker å gi alle elever best mulig opplæring, og derfor ønsker vi at du skal være til stede på skolen. Dette er viktig for din egen læring, for medelevene dine og for læringsmiljøet på skolen.

Sist oppdatert 10.08.2019