Fraværsgrense i videregående skole

Fra 11. oktober vil fraværsgrensen i de videregående skolene tre i kraft igjen. Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakter i faget. Konsekvensen kan i verste fall være at du mister retten til å flyttes opp til neste trinn. Hvis du har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det urimelig at du ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at du likevel får karakter.

Mer informasjon om fraværsgrensen:

Fraværsgrense – Rundskriv fra Utdanningsdirektoratet inkludert fylkesrådmannens lokale presiseringer

 

Sist oppdatert 18.10.2021