Fraværsregler videregående skoler

lilartsy-333oj7zFsdg-unsplash.jpg

Dersom fraværet i et fag er mer enn 10 prosent vil du som hovedregel miste retten til å få standpunktkarakter i faget. Konsekvensen kan i verste fall være at du mister retten til å flyttes opp til neste trinn. Hvis du har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det urimelig at du ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at du likevel får karakter.

  • Elevene kan ikke lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en foresatt for å dokumentere fravær av helsegrunner dersom dette skal unntas å telle mot fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig.
  • Alt helserelatert fravær vil igjen komme på vitnemålet
    • bortsett fra inntil 10 dager i løpet av skoleåret som det kan søkes om å få unntatt etter forskriften § 3-45

 

Fremtidig fravær skal man søke permisjon for. Permisjonskjema
leveres i skolens ekspedisjon i god tid før fraværet inntreffer. (senest en uke før) Permisjoner skal ha dokumentasjon som viser feks gyldige kjøretimer, uttak i mesterskap på nasjonalt nivå etc.

Ved fravær som skyldes helsegrunner må elevene levere inn egenmelding via VIS-InSchool til sin kontaktlærer. 

 

 

Sist oppdatert 13.08.2023