Helse- og oppvekstfag

Har du lyst på en variert og spennende jobb?

 • Ønsker du en jobb der du samarbeider med andre?
 • Trives du med å hjelpe andre?

Dette er noen viktige kjennetegn ved de ulike yrkene innenfor Helse- og oppvekstfag. Her ved Thora Storm videregående skole har vi lang erfaring med undervisning i Helse- og oppvekstfag. For oss er det viktig å tilpasse opplæringen til virkeligheten. Dette betyr at vi jobber for at opplæringen skal passe best mulig til hver enkelt elevs forutsetninger og interesser og den skal være variert. Alle våre elever har bl.a. praksis på virkelige arbeidsplasser to eller flere perioder i løpet av skoleåret. Fordi skolen vår ligger midt i sentrum av Trondheim, er det enkelt for oss også å benytte oss av gode tilbud i byen når dette passer til de emnene vi jobber med. Vi tror at elevene lærer best når de trives, derfor jobber vi mye med trivsel gjennom hele året.

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

 • Andre år

  Vg2 Helseservicefag

  Dette er et Vg2-tilbud som danner grunnlaget for yrkene apotektekniker, helsesekretær og tannhelsesekretær på Vg3. Vg2 Helseservicefag er et spennende tilbud der vi vektlegger service, etikk og profesjonell kundebehandling. Evnen til å kunne kommunisere med mennesker i ulike livssituasjoner er det svært viktig å kunne utføre i helseserviceyrkene. Helseservicemedarbeideren må i tillegg kunne jobbe selvstendig og være effektiv og ryddig i en hektisk hverdag. Digitale ferdigheter er viktige i dette utdanningsløpet. Temaene hygiene, livsstil og helse, kosthold og grunnleggende sykdomsforståelse, samt helse- miljø og sikkerhetsarbeid er også en viktig del av utdanningen.

  MERK: På Thora Storm kan man også velge Vg2 Helseservice og Vg3 Helsesekretær med generell studiekompetanse (2 årig løp fra vg2 nivå) Les mer om dette under VG3

  Vg2 Aktivitør

  Aktivitør er et yrke for deg som vil arbeide med mennesker som har spesielle behov. For å bli aktivitør må du ha Vg1, Vg2 og to års læretid i bedrift som avsluttes med fagprøve. Du får lønn under læretiden.

  Aktivitørens oppgaver er å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter. Aktivitetene skal føre til en stimulerende og innholdsrik hverdag.

  Som aktivitør kan du arbeide med barn, utviklingshemmede, personer med psykiske diagnoser, eldre og demente.                                                                                       

  Som utdannet fagarbeider kan du arbeide i:

  • Barnehager, SFO, skole.

  • Rus og psykiatri.

  • Vernede bedrifter eller arbeidsrettede tiltak.

  • Sykehjem eller dagsenter.

  • Vil du arbeide i et fengsel gir fagbrev som aktivitør et godt grunnlag for søknad til fengselsskolen.

  En aktivitør må like å arbeide med mennesker, ha tålmodighet, være kreativ og pålitelig.

   

 • Tredje år

  Vg3 Helsesekretær med generell studiekompetanse

  Vg2 Helseservice og Vg3 Helsesekretær med generell studiekompetanse:
  Thora Storm videregående skole tilbyr, som eneste skole i fylket, Vg2 Helseservice og Vg3 Helsesekretær med generell studiekompetanse. Elevene tas inn til et toårig løp på Vg2. Når de er ferdig utdannet på Vg3 hos oss, får de vitnemål og blir autoriserte helsesekretærer. I tillegg har de gjennomført de fellesfagene som kreves for å få generell studiekompetanse. Elevene er dermed kvalifisert for både å gå ut i jobb som helsesekretær og å søke studier på høgskole eller universitet. For å få til dette uten å bruke et år ekstra til påbygging, har elevene flere fag og timer per uke enn ellers.

  Vg3 Tannhelsesekretær

  Tannhelsesekretæren jobber på private og offentlige tannklinikker. De samarbeider tett med tannlegen og assisterer denne under behandlingen av pasientene. I tillegg er det tannhelsesekretærens ansvar å klargjøre behandlingsrommet mellom hver pasient, ta imot pasienten når hun/han kommer til time og sørge for at pasienten føler seg trygg og godt ivaretatt. Tannhelsesekretæren har også ansvar for ulike administrative arbeidsoppgaver på arbeidsplassen. Service, veiledning og rådgivning til pasienter både via telefon og i skranken er også sentrale oppgaver. Tannhelsesekretæren må derfor også være nøyaktig, og kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.  

  På Thora storm vgs. har elevene egen ungdomsbedrift der de sammen med lærerne tar imot pasienter til behandling. I tillegg til undervisning i teori og praktiske øvelser på skolen, har elvene praksis gjennom hele skoleåret både på privat og offentlig tannklinikk.

  Når du er ferdig med Vg3 tannhelsesekretær og har fått yrkesfagvitenmål kvalifiserer du i tillegg til å bli autorisert helsepersonell innenfor tannhelsesekretæryrket

  Hvis du vil lese mer om tannhelsesekretæryrket, kan du trykke her

  Vg3 Apotektekniker

  Apotekteknikere jobber hovedsakelig i ulike apotek der de inngår i et team sammen med farmasøyter. Noen av de emnene som elevene jobber med på Vg3 er kundebehandling, veiledning og service, å trene opp god kunnskap om varene som selges i apoteket, samt ulike arbeidsoppgaver knyttet til logistikk og resepter. Praksis på apotek er en viktig del av undervisningen, og apotekteknikerelevene har en praksisdag fast pr. uke gjennom skoleåret. I tillegg trener elevene på praktiske ferdigheter i øvingsapoteket på skolen, og de har god kontakt med ulike eksterne samarbeidspartnere.

  Når du er ferdig med Vg3 apotektekniker og har fått yrkesfagvitenmål kvalifiserer du i tillegg til å bli autorisert helsepersonell innenfor Apotekteknikeryrket.

  Hvis du vil lese mer om apotekteknikeryrket, kan du trykke her

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?