Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Dersom du har tatt opp fag, mistet vitnemål/kompetansebevis eller av andre grunner trenger et nytt, kan du bestille det her.

Har du fått vitenmål eller kompetansebevis tidligere?

 Informasjon om priser på utskrift av dokumentasjon

Sist oppdatert 11.01.2019