Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Dersom du har tatt opp fag, mistet vitnemål/kompetansebevis eller av andre grunner trenger et nytt, kan du bestille det her. Engelsk oversettelse av vitnemål kan også bestilles her. .

Frist for å bestille vitnemål/kompetansebevis til samordna opptak, er mandag 12. april.

Velg avgangsskole
Hva slags dokumentasjon trenger du?

 Informasjon om priser på utskrift av dokumentasjon

Sist oppdatert 05.03.2021