Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Dersom du har tatt opp fag, mistet vitnemål/kompetansebevis eller av andre grunner trenger et nytt, kan du bestille det her. Engelsk oversettelse av vitnemål kan også bestilles her.

NB! Siste frist for bestilling av dokumentasjon som skal oversendes til Samordna opptak innen fristen 1. juli, er mandag 24. juni.

Hva slags dokumentasjon trenger du?

 Informasjon om priser på utskrift av dokumentasjon

Sist oppdatert 06.06.2019