Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Dersom du har tatt opp fag, mistet vitnemål/kompetansebevis eller av andre grunner trenger ett nytt, kan du bestille det her. Det er også mulig å bestille engelsk oversettelse.

 

Velg avgangsskole
Hva slags dokumentasjon trenger du?

 

Sist oppdatert 12.10.2021