Skolemiljø

stormrevy2.jpg
Stormrevyen 2018

Ved Thora Storm videregående skole arbeider vi aktivt for at elevene skal ha et godt og trygt skolemiljø.

Vi har blant annet egen «Fagleder for elevdemokrati og skolemiljø» som har som hovedoppgave å tilrettelegge for miljøskapende aktiviteter samt å være pådriver for, og følge opp, positivt elevengasjement generelt og elevrådet spesielt.

Ved hjelp av tildelte Storbymidler driver vi også skolemiljøprosjektet «ThoraTorsdag», som skal fremme inkludering, forebygge utenforskap og støtte vår ambisjon om å være en «helsefremmende skole». ThoraTorsdag gjør det mulig å bruke skolens lokaler utenom vanlig skoletid som utgangspunkt for sosiale aktiviteter.

Av ulike tiltak som fremmer godt skolemiljø kan vi ellers nevne aktiv skolestart, som blant annet innebærer velkomstsamtaler med kontaktlærer og bli-kjent-dager i starten av skoleåret, satsing på makkerskap (eget prosjekt der elever systematisk støtter hverandre i skolehverdagen), aktivitetsdager, gratis havregrøt før skoletid 4 morgener i uka, Miljøgruppe som arrangerer aktiviteter i forbindelse med høytider og merkedager og samarbeid med skolens russ som også bidrar til et godt skolemiljø på ulike måter.

Et flott bidrag til et godt skolemiljø er Stormrevyen som ble etablert i 2016. Revyen settes opp ved påsketider hvert år og engasjerer godt over 100 av skolens elever gjennom hele skoleåret. Det er verdt å merke seg at Stormrevyen ikke er en russerevy, men en skolerevy der alle skolens elever er velkommen til å bidra på ulike måter.

Skolen satser ellers tungt på å utvikle et godt elevdemokrati og som skole ønsker vi å leve opp til vår kjerneverdi «engasjert». I den forbindelse har vi kommet fram til en velfungerende organisering av elevrådet som fremmer engasjement og elevmedvirkning. Med utgangspunkt i elevrådet praktiseres systematisk elevmedvirkning i de fleste deler av organisasjonen. 

Elevenes arbeidsmiljølov (trykk på lenken)

Skolens handlingsplan mot mobbing

Har du spørsmål om skolemiljøet?

Sist oppdatert 16.05.2018