OD - Operasjon dagsverk

Elevene ved skolen har hvert år deltatt i Operasjon Dagsverk.

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetskampanje – av, med og for ungdom. Det er ungdom som lager OD, ungdom som gir et dagsverk på OD-dagen, og ungdom sitter i skolekomiteer. Det er også ungdom som reiser rundt og holder foredrag, ungdom som lager informasjonskampanjen, og ikke minst er det ungdom som mottar pengene.
(Kilde: www.od.no 

Innbetaling til OD gjøres via denne siden: http://www.od.no/Informasjon/Betale-for-arbeidsgivere

Vær nøye med å oppgi riktig navn og klasse på eleven du betaler for.
Når du har betalt får du et referansenummer som skrives på elevens arbeidskort og sendes med eleven til skolen.

 

 

 

   
Sist oppdatert 01.06.2018