OD - Operasjon dagsverk

Elevene ved skolen har hvert år deltatt i Operasjon Dagsverk.

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetskampanje – av, med og for ungdom. Det er ungdom som lager OD, ungdom som gir et dagsverk på OD-dagen, og ungdom sitter i skolekomiteer. Det er også ungdom som reiser rundt og holder foredrag, ungdom som lager informasjonskampanjen, og ikke minst er det ungdom som mottar pengene.
(Kilde: www.od.no


Vær nøye med å oppgi riktig navn og klasse på eleven du betaler for.
Når du har betalt får du et referansenummer som skal sendes med eleven til skolen.

 

 

   
Sist oppdatert 01.06.2018