Kontaktinfo

Thora Storm eksteriør
Thora Storm eksteriør. Foto: Hertzog

Thora Storm videregående skole ligger i hjertet av Trondheim.

Thora Storm videregående skole
Suhms gate 6
7012 Trondheim

Telefon 74176400
E-post: postmottak.thorastormvgs@trondelagfylke.no

Hjemmeside: https://web.trondelagfylke.no/thora-storm-videregaende-skole/

Facebookside :Thora Storm FB

Fakturaadresse:
Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer

Fakturaer må merkes med: fordelingsnummer 3283

Orgnr. for EHF: 817 920 632

Kontonr: 8109 10 55805

Sist oppdatert 02.08.2021