VIP makkerskap på Thora Storm

IMG_4507.jpeg

VIP-makkerskap Thora Storm vgs. driver et prosjekt som heter VIP-makkerskap. Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen) jobber for at elevene skal ha det bra på skolen, VIP-makkerskap er en del av dette.

VIP handler om å gi elevene en trygg overgang fra ungdomsskole til videregående. Gjennom det å øve på å være en god kollega er VIP-makkerskap en forberedelse til videre studier og arbeidsliv.
I første omgang vil du merke dette ved at du ved skolestart blir tildelt en makker og en makkergruppe (makkergrupper består av to makkerpar) som du skal samarbeide systematisk med. I utgangspunktet skal VIP-makkerskap ikke bare fungere ved skolestart, men gjennom alle dine år på videregående skole. Opplegget innebærer skifte av makker flere ganger i løpet av skoleåret.
Følg lenkene og les mer om VIP-makkerskap her:
 VIP-makkerskap  (info til elever)

VIP-makkerskap (info til foresatte)

VIP_skole_Button_Makkerskap.jpg