Informasjon om karakterdempet oppstart

Karakterdempet oppstart ved Thora Storm vgs., termin 1, vg1, 2022

På Thora Storm praktiserer vi det vi kaller karakterdempet oppstart i første termin i vg1. Opplæringsloven sier at vi skal gi minimum 2 karakterer i året (termin 1 og standpunkt/termin 2). Elever hos oss vil få flere tallkarakterer utover i skoleåret, men første del av skoleåret vil være karakterdempet.

Dette gjør vi for å redusere oppmerksomheten rundt «selve tallet», og i større grad fokusere på det å lære å lære i overgangen mellom ungdomsskole og videregående. Vår erfaring er at tallkarakteren i mange tilfeller kan virke motiverende, men at den også kan være til hinder for elevenes fokus på og forståelse av hva de skal lære og hvordan de kan lære på best mulig måte. Samtidig kan denne reduksjonen fjerne noe av stresset elevene kan oppleve i starten av skolegangen på videregående.

Sist oppdatert 05.08.2022