Informasjon om karakterdempet oppstart

Karakterdempet oppstart ved Thora Storm vgs., termin 1, vg1, 2018

På Thora Storm praktiserer vi det vi kaller karakterdempet oppstart i første termin i vg1. Det betyr at elevene i noe større grad enn før får vurderinger og tilbakemeldinger uten tallkarakter. Opplæringsloven sier at vi skal gi minimum 2 karakterer i året (termin 1 og st.p./termin 2). Elever hos oss vil få flere tallkarakterer utover i skoleåret, men første del av skoleåret vil være karakterdempet.

Dette gjør vi for å redusere fokus på «selve tallet», og forsterke vurdering for læring. Vurdering for læring er i motsetning til rene karakterer ment å gi elevene tilbakemeldinger som bidrar til at de er mer aktive i vurderingsprosessen, at de forstår hva de skal lære og at de får råd om hvordan de kan utvikle seg i faget. Vurdering for læring innebærer at eleven gjennom tilbakemeldinger og aktiv deltakelse i vurderingsprosessen vet hvor hun eller han står og hva som er neste steg i læreprosessen.  

Vår erfaring har gjennom mange år vært at tallkarakteren i mange tilfeller kan virke motiverende, men at den også kan være til hinder for elevenes fokus og forståelse av hva de skal lære. Tallkarakteren virker ikke læringsfremmende i seg selv.

Ved å redusere antallet tallkarakterer og i enda større grad gi hyppige og gode tilbakemeldinger, ønsker vi å øke både den akademiske gevinsten, motivasjonen og gleden ved å lære. Samtidig kan denne reduksjonen fjerne noe av det opplevde stresset og presset blant elevene.

Sist oppdatert 27.08.2018