Hvem var Thora Storm?

Thora Storm (1845-1935)

Thora Josefine Storm ble født i Trondhjem 26. august 1845. Faren var sogneprest Fredrik Elias Storm og moren Emilie Fredrikke Cathrine Rønne. Hun hadde 10 søsken, blant dem konservator Vilhelm Storm ved DKNVS.

Åtte år gammel startet hun i jenteklassen ved Trondhjems borgerlige realskole - forløperen til Gerhard Schønings skole. Hun gikk der til hun var tretten, og var lite fornøyd med opplæringen: hun lærte lite fremmedspråk og realfag. Dette rettet hun opp ved at hun leste latin med broren og senere reiste til utlandet og lærte seg både fransk og engelsk.

Da hun kom tilbake i 1879, opprettet hun sin egen private jenteskole: Frk. Storms Pigeskole, som lå i Kjøpmannsgata 36. Den ble snart regnet som den fornemste privatskolen i Trondheim.

Thora Storm underviste fra 1901 ved Katedralskolens middelskole og gymnas - som den første kvinnelige læreren - særlig i fransk og engelsk. Hun ledet også Alliance Francaises aftenkurs i fransk i 10 år.

Hun var med og stiftet Trondhjems Kvinnesaksforening i 1885, og var formann der i to perioder. Hun var også med og stiftet Trondhjems venstreforening, og var en av de første kvinnene som ble valgt inn i bystyret i Trondheim. Der representerte hun Venstre fra 1902 til 1907, og satt også i formannskapet. Thora Storm var svært aktiv på mange områder helt fram til sin død 11. november 1935.

Kilder:

Marte Mona: Berømte og gløymde trondheimskvinner (Samlaget, 2004)
Store norske leksikon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.05.2018