Rus- og kriminalitetsforebyggende team

Arbeidsoppgaver:

  • Samtaler med elever ved bekymring, både for kartlegging og direkte bistand.
  • Organisere aktuelle tema-presentasjoner i løpet av skoleåret både for elever og ansatte
  • Mulig for ansatte og elever å kontakte RK-team ved mistanke om rus eller kriminalitet på skolen
  • Teamet alltid representert i utarbeidelsen av tiltaksplaner i § 9a-saker hvor det er snakk om rus- og/eller kriminalitet

RK-teamet jobber i all hovedsak forebyggende, men er alltid representert i beredskapsgrupper som opprettes av rektor i forbindelse med akutte hendelser hvor rus og/eller kriminalitet er involvert.

RK-teamet samarbeider med:

-          Uteseksjonen i Trondheim kommune

-          Politiets forebyggende gruppe

-          Elevrådet

-          Russen

-          Alle ansatte på Thora Storm

 

Ønsker du kontakt med RK-teamet?

Bente Skage
Leder for elevtjenesten
74 17 83 34 91 11 69 02
Arne Ulset
Fagleder for helhetlig læringsmiljø/Avdelingsleder for laboratoriefag og entreprenørskap
74 17 83 19 91 15 56 65
Sist oppdatert 05.04.2024