Karriereveiledning

På denne siden finner du lenker til nyttig karriereveiledning

Informasjon om kurs og fag i videregående opplæring:  www.vilbli.no  

Læreplanene: www.udir.no 

For elever interessert i yrkesfag: www.velgetyrke.no

For elever interessert i helsefag: www.helseogsosialfag.no

For elever interessert i realfag: www.velgriktig.no

Dette er realfagsportalen med informasjon om forskjellige studier og yrker som bygger på realfag. Der står det om evt. spesielle opptakskrav.

www.utdanning.no er nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring.

http://www.nav.no/Arbeid/Yrker+og+utdanning/Veiledning+p%C3%A5+internett er link til NAV sin interessetest og veivalgstest

www.ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom.

www.jobbfeber.no er en av Norges største portaler for info om yrker og utdanninger.

www.ansa.no , her finner du informasjon om studier i utlandet. 

(Det finnes flere nettsteder, men dette kan være en begynnelse.)

Er du usikker på hva du vil neste år er du velkommen til samtale med din rådgiver.

 

Sist oppdatert 06.06.2018