Internasjonalt arbeid.

Hjemmesiden2.jpg

EØS-midlene finansierer prosjektsamarbeid og mobilitet mellom norske skoler og utdanningsinstitusjoner og tilsvarende parter i en rekke land i sentral- og sør-Europa. Det overordnede formålet med ordninga er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og samtidig styrke relasjonene og samarbeidet mellom Norge og samarbeidslandene. For skoleåret 2020/21 fikk Thora Storm gjennom EØS-midlene innvilget økonomisk støtte til to ulike prosjekt i Tsjekkia. Prosjektene har en tidsramme på 13 måneder og hadde opprinnelig oppstart i august 2020. Pga. korona-pandemien er begge disse prosjektene nå utsatt til skoleåret 2021/22.

E.E.A. = Eager Entrepreneurs Abroad

Dette prosjektet er et samarbeid mellom yrkesfaget Salg og Reiseliv ved Thora Storm vgs. og handelskolen Střední škola obchodní, som ligger i Praha, Tsjekkia.

Prosjektet skal være en blanding av digitalt samarbeid og fysisk mobilitet, og bygger på følgende kriterier:

  • Prosjektsamarbeid
  • Praksis
  • Elevmobilitet
  • Lærermobilitet
  • Studiebesøk
  • Ungt entreprenørskap

Střední škola obchodní har lang tradisjon for å tilby paksisplass i detaljhandel for internasjonale elever. Elevene fra Thora Storm skal i løpet av prosjektet har store deler av sin praksisperiode i par-praksis sammen med en tsjekkisk elev i en tsjekkisk bedrift.

Thora Storm vgs. har i flere år jobbet systematisk med ungt entreprenørskap og ungdomsbedrift. Dette ønsker vi å lære bort til våre tsjekkiske kolleger, og ønsker å etablere en eller flere ungdomsbedrifter sammen med dem. Målet for denne delen av prosjektet er deltakelse på fylkesmessa for ungdomsbedrifter i mars for elever fra begge land.

M.A.D. = Media And Democracy

Det andre prosjektet vi har på trappene er et samarbeid mellom programfaget medie- og informasjonskunnskap på studiespesialisering og Střední odborná škola podnikání a obchodu v Prostějově.

 Prosjektet bygger på følgende kriterier:

  • Prosjektsamarbeid
  • Elevmobilitet
  • Lærermobilitet
  • Studiebesøk

 I dette prosjektet skal medieelever utforske begrepet ‘demokrati’. De skal se på hvordan egne medier forvalter dette, reflektere over hva som ligger i begrepet demokrati i eget land, og sammenligne hvordan begge land forholder seg til demokratiske prinsipper.

Prosjektet skal kombinere digitalt samarbeid og fysisk mobilitet. Elevene skal løse oppgaver i fellesskap, og få innblikk i mediebransjen i de ulike landene ved å gjennomføre studieturer med bedriftsbesøk. Prosjektet skal resultere i digitale produkt på ulike sosiale platformer.

 På tross utsettelse et år er elevene allerede i gang med å bli kjent.  Her er digitalt julekort fra våre nye, tsjekkiske venner.

Her kan du lese mer om EØS-midlene (EEA-grants) i Tsjekkia.