Klage på standpunkt

Standpunkt klage.jpg

Publiseringsdatoer for standpunktkarakterer og klagefrister

Standpunktkarakterer i alle fag og i orden og atferd publiseres mandag 14. juni.

Vi ønsker at klager blir levert digitalt. Følg lenken under:

Skjema for digital innsending av klage

Klagefristen er fredag 24.juni kl. 12.00

Klager blir normalt behandlet i månedsskiftet august/september, og resultatet vil da være klart i september.

OBS!
Hurtigklagefrist for VG3 og VG2 yrkesfag

Avgangselever (dette gjelder også Vg2 yrkesfag) bør sende inn klagen så fort som mulig for å ha større mulighet til å få sin klage behandlet før 1. juli. For disse elevene må klagen derfor være registrert hos oss senest onsdag 16. juni kl. 12.00.

Hvis klagen fremmes etter 16.juni, vil eleven kunne risikere at klagen blir behandlet for seint til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for opptaket til høyere utdanning/ videregående utdanning (Vg3 påbygg).

Spørsmål om klager rettes til Turid Johansen.

Informasjon om klagerett på sluttvurdering våren 2022

Karakterene publiseres i Everyday. Det er den enkeltes ansvar å gjøre seg kjent med karakterene. Skolen sender ikke ut papirutskrift av karakterer til elevene. Avgangselever får vitnemål/ kompetansebevis så snart disse blir klare etter skoleslutt. Det kan klages på standpunktkarakter i fag, eksamenskarakter, standpunktkarakter i orden og adferd og vedtak om ikke å sette standpunktkarakter i fag. Det kan ikke klages på halvårsvurderinger. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt de som kan klage er blitt gjort kjent med karakteren, eller burde ha gjort seg kjent med den. Innenfor klagefristen kan det kreves begrunnelse for standpunktkarakter. Dersom det kreves slik begrunnelse, regnes ny 10 dagers klagefrist fra den dagen begrunnelsen er mottatt.

Klagen blir behandlet av en klagenemda fra Trøndelag fylkeskommune. Resultatet kan være at eleven beholder karakteren eller at karakteren går opp eller ned.

Skjema for klage på standpunktkarakter i fag, orden og atferd og vedtak om ikke å sette standpunktkarakter (IV) og skjema for klage på ikke-skriftlig eksamen ligger nederst på denne siden, eller ved å ta kontakt med eksamenskontoret på Tiller vgs.


Publiseringsdatoer for standpunktkarakterer og klagefrister finner du i boksene under siden her.

Spørsmål om klager rettes til Turid Johansen.

Nyttig informasjon angående klage på standpunkt

Har du spørsmål?