Klage på standpunkt

Standpunkt klage.jpg

Publiseringsdatoer for standpunktkarakterer og klagefrister

Standpunktkarakterer i alle fag og i orden og atferd publiseres 12. juni kl. 09.00

Klagefristen er 21. juni kl. 09.00

Klager blir normalt behandlet i månedsskiftet august/september, og resultatet vil da være klart i september.

OBS!
Hurtigklagefrist for VG3 og VG1 + VG2 yrkesfag

Avgangselever (dette gjelder også VG1 + Vg2 yrkesfag) bør sende inn klagen så fort som mulig for å ha større mulighet til å få sin klage behandlet før 1. juli. For disse elevene må klagen derfor være registrert hos oss senest 14. juni kl. 12.00. 

Informasjon om klagerett på sluttvurdering våren 2023

Karakterene publiseres i Everyday. Det er den enkeltes ansvar å gjøre seg kjent med karakterene. Skolen sender ikke ut papirutskrift av karakterer til elevene. Avgangselever får vitnemål/ kompetansebevis så snart disse blir klare etter skoleslutt. Det kan klages på standpunktkarakter i fag, eksamenskarakter, standpunktkarakter i orden og adferd og vedtak om ikke å sette standpunktkarakter i fag. Det kan ikke klages på halvårsvurderinger. Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt de som kan klage er blitt gjort kjent med karakteren, eller burde ha gjort seg kjent med den. Innenfor klagefristen kan det kreves begrunnelse for standpunktkarakter. Dersom det kreves slik begrunnelse, regnes ny 10 dagers klagefrist fra den dagen begrunnelsen er mottatt.

Klagen blir behandlet av en klagenemda fra Trøndelag fylkeskommune. Resultatet kan være at eleven beholder karakteren eller at karakteren går opp eller ned.

Publiseringsdatoer for standpunktkarakterer og klagefrister finner du i boksene under siden her.

Vi ønsker at klager blir levert digitalt. Følg lenken under:

Skjema for digital innsending av klage

Spørsmål om klager rettes til Arnt Sigurd Solberg

Nyttig informasjon angående klage på standpunkt

Har du spørsmål?