Publiseringsdatoer for standpunktkarakterer og klagefrister

Standpunktkarakterer i alle fag og i orden og atferd publiseres .(dato kommer)

Klagefristen er (dato kommer)  kl. 12.00

Klager blir normalt behandlet i månedsskiftet august/september, og resultatet vil da være klart i september.

OBS!
Egen hurtigklagefrist for VG3, VG1 + VG2 yrkesfag.

Turid Johansen
Rådgiver
74 17 87 34 93 21 17 17
Sist oppdatert 25.01.2023