Publiseringsdatoer for standpunktkarakterer og klagefrister

Standpunktkarakterer i alle fag og i orden og atferd publiseres 12. juni kl. 09.00

Klagefristen er 21. juni kl. 09.00

Klager blir normalt behandlet i månedsskiftet august/september, og resultatet vil da være klart i september.

OBS!
Egen hurtigklagefrist for VG3, VG1 + VG2 yrkesfag.

Sist oppdatert 14.04.2023