Hurtigklagefrist for VG3 + Vg1 og VG2 yrkesfag

Avgangselever (dette gjelder også Vg1 og Vg2 yrkesfag) bør sende inn klagen så fort som mulig for å ha større mulighet til å få sin klage behandlet før 1. juli. For disse elevene må klagen derfor være registrert hos oss senest onsdag 14. juni kl. 12.00.

Hvis klagen fremmes etter 14.juni, vil eleven kunne risikere at klagen blir behandlet for seint til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for opptaket til høyere utdanning/ videregående utdanning (Vg2 yrkesfag og Vg3 påbygg).

Spørsmål om klager rettes til Turid Johansen.

Sist oppdatert 14.04.2023