Støtte til etablering av folkeverksted

folkeverksted.jpg

Trøndelag fylkeskommune ønsker å bidra til etablering av folkeverksted i trønderske folkebibliotek og ønsker samarbeid med 3 bibliotek som kan teste ut en pilotsatsing på folkeverksted. I første omgang betyr det at 3 bibliotek får støtte til å utvikle et nytt spennende tilbud til innbyggerne. Det er avsatt totalt 1 million kr til denne satsingen. Bibliotekene som blir valgt ut til å delta i pilotsatsinga vil selv være med på å forme innholdet i folkeverkstedet.

Folkeverksted er en kreativ arena som bidrar til at en kan lære, skape, dele og teste ut nye ferdigheter. I et folkeverksted kan det finnes verktøy og materiell som gjør det mulig å teste ut ny teknologi, reparere å fikse ting og utveksle ideer om alt fra robotbygging til hekling. Vi inviterer kommunene til å forme et tilbud som tar utgangspunkt i lokale interesser og engasjement.  

Trøndelag fylkeskommune finansierer etablering av tilbudet inkludert nødvendig utstyr samt opplæring. Kommunen/biblioteket må bidra med lokaler og å finne en modell for drift av tilbudet. Det er ønskelig at pilotprosjektene har en varighet på minimum 3 år.   

 

Søknaden skal inneholde:  

For å kunne velge ut 3 bibliotek som ønsker å delta i dette pilotprosjektet ber vi om søknad med følgende innhold innen fristen 30. august 2019. De 3 pilotbibliotekene som får støtte vil bli plukket ut basert på svarene på disse punktene: 

  • En skisse for innhold/profil på tilbudet dere ønsker å etablere
  • Er det tilgjengelig lokaler som kan benyttes
  • Hvordan etablering av et folkeverksted passer inn og eventuelt kan supplere dagens tilbud i biblioteket
  • Hvordan kan det etableres samarbeid med lokale interesser i kommune/næringsliv/frivillighet som kan bidra til drift og bruk av verkstedet.

Svar på disse spørsmålene med en kort forklaring på hvorfor dere ønsker å delta i pilotprosjektet sendes inn til Trøndelag Fylkeskommune på følgende mail: postmottak@trondelagfylke.no innen 30. august. (ref saknummer 201910346)    

For mer info kontakt: 

Bjørnar Skjesol                                                           Ola Kjelvik

Rådgiver fylkesbiblioteket                                           Rådgiver næringsutvikling

bjosk@trondelagfylke.no                                            olakj@trondelagfylke.no

74 17 53 28 / 908 72 538                                            74 17 52 02/414 25 039

Sist oppdatert 04.02.2020