Feiringsuka 2022

Les for livet fb logo.jpg

Les for livet – feiringsuke for Shared Reading: 12. - 18. september 2022 i Møre og Romsdal og Trøndelag

Vi lanserer feiringsuke for Shared Reading i uke 37, 12.-18. september 2022.

Vi oppfordrer alle leseledere i Shared Reading-metoden til å holde minst én lesestund / litterært pusterom i løpet av uka. Det kan foregå på bibliotek, helseinstitusjoner, kafeer, frivilligsentraler, gapahuker, eller helt andre steder.

Vi oppfordrer bibliotek og andre aktuelle arenaer for lesestunder til å ta kontakt med prosjektledelsen hvis dere ønsker kontakt med en frivillig leseleder som kan holde lesestund.

Feiringsuka "Les for livet" - skjema for innrapportering av lesestunder

Meld inn lesestunder i dette skjemaet innen 1. september. Så legger vi fortløpende ut en liste med alt det fine som skjer!

Lesestunder i feiringsuka "Les for livet"

Nyhetssak om feiringsuka

Målet med uka:

  • Markere oppstart av høstsesongen med Litterære pusterom / Lesestunder etter Shared Reading-metoden
  • Ha lesestunder i så mange kommuner som mulig, på mange forskjellige type arenaer, og nå så mange som mulig med tilbudet
  • Fortelle om metoden Shared Reading og gjøre tilbudet om Litterære pusterom kjent for flere som kan ha glede av å delta på lesestunder

Følg oss på Facebook: Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet | Facebook

Følg oss på Instagram: Les for livet - Shared Reading (@lesforlivet) • Instagram-bilder og -videoer

Bruk #lesforlivet

Lesestunder under feiringsuka

Markedsføringsmateriell (på hovedsiden til Litterære pusterom)

Sist oppdatert 02.09.2022