Litterære pusterom

web-litterartpusterom-illustrasjonsfoto-ovenfra.jpg

Prosjektet "Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet" har vært et treårig prosjekt drevet av Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, i perioden 2019-2022.

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen SMN. Se nyhetssak her.

Hva er Shared Reading?

Metoden er enkel. Den går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om teksten etterpå. Det er en leseleder som leder gruppen. Først leser gruppen en novelle, så et dikt. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Vi undrer oss sammen. Målet er ikke å komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik at vi utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv – og andre.

Her kan du lese:

Sluttrapport Litterære pusterom – Shared Reading for større livskvalitet

Resultat spørjeundersøking leseleiarar

Pilotprosjekt i Steinkjer – ni lesestunder på aktivitetssenter

Rapport for første prosjektår

Rapport for andre prosjektår

Prosjektbeskrivelse (pdf)

Har du lyst til å bli leseleder i Shared Reading-metoden?

For kurs i Trøndelag sjekk Trøndelag fylkesbibliotek sin kursoversikt

Vil du vite mer om Shared Reading?

Kort informasjonsfilm om Shared Reading:

Shared Reading i Vestfold og Telemark - YouTube

Kontakt:

Trøndelag fylkesbibliotek v/ Mette Vaag metva@trondelagfylke.no
Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Åshild Widerøe ashild.wideroe@mrfylke.no

Feiringsuka 2023

Sist oppdatert 12.10.2023