Litterære pusterom

web-litterartpusterom-illustrasjonsfoto-ovenfra.jpg

Prosjektet "Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet" er et treårig prosjekt som drives av Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Møre og Romsdal fylkesbibliotek, i perioden 2019-2022.

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen SMN. Se nyhetssak her.

Hva er Shared Reading?

Metoden er enkel. Den går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om teksten etterpå. Det er en leseleder som leder gruppen. Først leser gruppen en novelle, så et dikt. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Vi undrer oss sammen. Målet er ikke å komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik at vi utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv – og andre.

Prosjektets Facebookside

Prosjektets Instagramkonto

Prosjektbeskrivelse (pdf)

Les for livet – feiringsuke for Shared Reading: 12. - 18. september 2022

 

Har du lyst til å bli leseleder i Shared Reading-metoden?

Leselederkurs høsten 2022 i Møre og Romsdal og Trøndelag:

Ta kontakt ved interesse.

Vil du vite mer om Shared Reading?

 

Kort informasjonsfilm om Shared Reading:

Shared Reading i Vestfold og Telemark - YouTube

Kontakt:

Kari Hortman, Trøndelag fylkesbibliotek (prosjektleder): kariho@trondelagfylke.no , mob. 41 65 28 80
Åshild Widerøe, Møre og Romsdal fylkeskommune (prosjektmedarbeider): ashild.wideroe@mrfylke.no, mob. 93 02 17 42

Feiringsuka 2022Feiringsuka 2021 - arkiv

Sist oppdatert 13.10.2022