Litterære pusterom

lesforlivet-fb-bilde.jpg

Prosjektet "Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet" er et treårig prosjekt som drives av Trøndelag fylkesbibliotek i samarbeid med Møre og Romsdal fylkesbibliotek, i perioden 2019-2022.

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen SMN. Se nyhetssak her.

Hva er Shared Reading?

Metoden er enkel. Den går ut på å lese en skjønnlitterær tekst høyt i en gruppe, for så å ha en samtale om teksten etterpå. Det er en leseleder som leder gruppen. Først leser gruppen en novelle, så et dikt. Fokuset i samtalen er ikke på litterær analyse, men på opplevelsen av teksten. Vi undrer oss sammen. Målet er ikke å komme fram til en felles tolkning, men å bringe inn forskjellige perspektiv og opplevelser av teksten, slik at vi utvider opplevelsen for hverandre. Vi leser for å bli klokere på oss selv – og andre.

Prosjektbeskrivelse (pdf)

Har du lyst til å bli leseleder i Shared Reading-metoden?

Meld deg på kurs:
Røros 8.-10. september 2021Ålesund 6-8. oktober 2021

Feiringsuka Les for livet: 30.08.21 – 05.09.21

Vi lanserer feiringsuke for Litterære pusterom i uke 35, 30.08-05.09.21.
I løpet av denne uka håper vi at så mange utdannede leseledere som mulig vil holde en lesestund / litterært pusterom. Det kan foregå på bibliotek, helseinstitusjoner, kafeer, frivilligsentraler, gapahuker, eller helt andre steder.
Alle leseledere vil i god tid før uka motta «Startpakke for leseledere» - en samling tekster med veiledning. Vi feirer utgivelsen! Og vi håper at alle leseledere vil ha minst én lesestund i løpet av feiringsuka.
Vi oppfordrer bibliotek og andre aktuelle arenaer for lesestunder til å ta kontakt med prosjektledelsen eller eget fylkesbibliotek hvis dere ønsker kontakt med leseleder som kan holde lesestund.

Lesestunder i feiringsuka "Les for livet"

Feiringsuka "Les for livet" - skjema for innrapportering av lesestunder

Meld inn lesestunder i dette skjemaet innen 24. august. Så legger vi ut en liste med alt det fine som skjer! Og forteller om det så godt vi kan.

Målet med uka:
- Ha lesestunder i så mange kommuner som mulig
- Markere utgivelsen av Startpakke for leseledere
- Skape blest om metoden Shared Reading og tilbudet om Litterære pusterom
- Feire at vi igjen kan møtes og oppleve litteratur sammen

Følg oss på Facebook: Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet | Facebook
Følg oss på Instagram: Les for livet - Shared Reading (@lesforlivet) • Instagram-bilder og -videoer

Bruk #lesforlivet

Kontakt:

Kari Hortman, Trøndelag fylkesbibliotek (prosjektleder): kariho@trondelagfylke.no , mob. 41 65 28 80
Åshild Widerøe, Møre og Romsdal fylkeskommune (prosjektmedarbeider): ashild.wideroe@mrfylke.no, mob. 93 02 17 42

 

Sist oppdatert 26.08.2021