Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle

"Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle" er støttet av Nasjonalbiblioteket, og er et 2-årig prosjekt som avsluttes før sommeren 2025.

Hensikten med prosjektet er:
– Å utvikle folkebiblioteket som medspiller og ressurs i lokalsamfunnsutvikling og arbeid med lokale/regionale kompetansestrategier
– Å styrke bibliotekansattes kompetanse og trygghet i rollen som kunnskapsaktør
– Å tilby studenter og andre lærende et lokalt studiested
– Å utvikle praksisfellesskap på tvers av kommuner når det gjelder tjenester til studenter og andre lærende

Prosjektet er todelt:
• Etablere og utvikle samarbeid mellom ulike regionale kompetanseaktører og prosjektbibliotek
• Styrke folkebibliotekenes kompetanse og rolle som kunnskapsaktører, med spesiell tilrettelegging i prosjektkommunene

Samarbeidspartnere:

  • 6 prosjektkommuner: Folkebibliotekene i Lierne, Grong, Meråker, Malvik, Åfjord og Holtålen
  • Universitetsbibliotekene ved NTNU og Nord universitet
  • Namdal regionråd, Trøndelag fylkeskommune: Avd. Utdanning og kompetanse og Avd. Plan, næring og kulturminner 

Prosjektsøknad

Sist oppdatert 02.01.2024