Nord-Trøndelag leser

nt-leser-ill.jpg

Nord-Trøndelag leser var et bibliotekutviklingsprosjekt som pågikk 2013-17, for å «skape ny giv for lesing og leselyst i alle lag av befolkningen». Hovedinnsatsen var delprosjektet «NT leser høyt» som fikk Biblioteksentralens formidlings-pris i mars 2016. Prosjektet var ledet av Nord-Trøndelag fylkesbibliotek, og omfattet alle folkebibliotekene i fylket.

Vi la vekt på konkret formidlingsaktivitet ved bibliotekene, holdningskampanjer med trykt materiale og på sosiale medier, og på kompetansehevende tiltak med fokus på kunnskapsdeling. Mange av tiltakene har preg av «å løfte i flokk». Nye redskaper for oss: leseambassadører, Den første boka mi, og lesefester.

Leseambassadørene gav god oppmerksomhet til høytlesing.  Alle ordførerne reflekterte over sitt forhold til høytlesning i forbindelse med valg av sitat og bok ved fotograferingen. Det har variert hvor mye ordfører og andre leseambassadører har kunnet stille opp i lesestunder på biblioteket. Dette er likevel en ordning som ikke krever store ressurser og som kan gi stor og rask effekt.

Utdeling av «Den første boka mi» som gave har potensial til å nå alle av småbarnsforeldre. Bibliotekene har ulike modeller ut fra innbyggertall og samarbeidsmuligheter. Flere små bibliotek har svært god erfaring med utdeling i biblioteket, i et eget arrangement for familier med ett-åringer, eller ved å ta initiativ til at barseltreff legges til biblioteket. I de større kommunene er det ofte slik at barnefamiliene får et gavekort på helsestasjonen – og får utdelt boka ved bibliotekbesøk. Noen steder deler helsestasjonen ut selve boka. Helsestasjonen er uansett en viktig samarbeidspartner når småbarnsfamiliene skal nås.

Vi utviklet ei bok i samarbeid med Aschehoug til bruk i prosjektet. «Den første boka mi» har Kari Stai fra Nord-Trøndelag som hovedillustratør.

Kompetanseheving og kunnskapsdeling har vært en viktig del av prosjektet for at bibliotekansatte i større grad skulle kunne gå inn i rollen som leseagenter – det vil si personer med et særskilt oppdrag om å oppfordre til høytlesning.

Prosjektet hadde også en sørsamisk dimensjon.

Les mer i rapporten for Nord Trøndelag leser.

Sist oppdatert 05.09.2019