Books Without Borders

Books Without Borders er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Polen og Tyskland. Det er støttet av EU-midler gjennom Erasmus+-programmet. Prosjektets varighet er tre år. Det avsluttes i 2025.

Hovedmål for prosjektet

Prosjektets formål er å nå ut til voksne som av ulike årsaker sliter med å kunne lese. Det kan skyldes at de har et annet førstespråk enn norsk, kognitive utfordringer, funksjonsnedsettelser av ulik art m.m. Gjennom inkluderende aktiviteter i bibliotek vil prosjektet bidra til at målgruppa kan bli aktive samfunnsmedlemmer. Prosjektet skal støtte biblioteker som trygge og uformelle læringsmiljøer samt gi kompetanseheving til bibliotekansatte slik at de kan spille en mer aktiv rolle i samfunnsintegreringen i fylket vårt.

Samarbeidspartnere: 

FRSI (Information society development foundation – Poland) – leder prosjektet
FundacjaPowszechnegoCzytania(The Universal Reading Foundation in Poland)
The Ukrainian Library Association (uformell partner)

 

Trøndelag fylkesbibliotek vil i mai 2025 være vertskap for et internasjonalt verksted med bibliotekarer fra samarbeidslandene.

 

logo eu prosjekt

Sist oppdatert 09.01.2024