Sørsamiske bøker i 2023

koll_underside.png

Det sørsamiske barnebokprosjektet som fylkesbiblioteket driver sammen med Gïelem nastedh på Snåsa har i 2023 bidratt til 18 bøker: 12 på sørsamisk, 3 på pitesamisk, 2 på nordsamisk og 1 på lulesamisk.

Disse bøkene er:

 • Sophia Rehnfjell. Beerkh mannem! – bildebok om barn i reindriftsfamilie
 • Odin Helgheim. Ragnarok : Fenrisesïejpe – tegneserieroman for barn/ungdom. Utgitt på tre samiske språk: sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk
 • Heather Amery. Muv tuvsán vuostas bágo – bildeordbok på pitesamisk
 • Lars Mæhle. Dinosaure-tjomhpe. 2: Voejemegaahtjeme – bildebok («Dinosaurgjengen»)
 • Inga Borg. Pluppe jïh sarve – bildebok
 • Inga Borg. Pluppa ja sarrva – bildebok på pitesamisk
 • Malin Roca Ahlgren. Linne jïh Ladtetje – bildebok
 • Maria Parr.  Stoerrevielle – kort barneroman for mellomtrinnet
 • Astrid Lindgren. Dohte Emile – bildebok  
 • Serapio Ittusardjuat. Oktegh jïengesne njieljie jïjjh – dokumentartegneserie om snøskuter-haveri i inuit-kulturen i Canada
 • Mari M. Holsve. Asbjørn Jïh Astrid: Heamture Rïpmemisnie – barneroman, kjent fra Sommerles
 • Mari M. Holsve. Asbjørn ja Astrid – samme barneroman, på nordsamisk
 • Soptsesh Guktie bïerkenidh & Vihth tjuedtjielidh – sagn fra inuit-kulturen
 • Åse Ombustvedt: Ringkh jis mij joem – kort roman for ungdom
 • Inga Borg. Feeste Pluppen luvnie – bildebok
 • Ignác Halász: Alvos Giehto – sagn fra pitesamisk område, på svensk og pitesamisk

Spesielt er vi fornøyd med at vi har utgitt en bildebok med de meste kjente av Astrid Lindgrens fortellinger om Emil.

Vi er også godt fornøyd med å ha utgitt to bøker fra inuit-forlaget Inhabit media i Canada: Soptsesh Guktie bïerkenidh & Vihth tjuedtjielidh («Stories of Survival and Revenge : From Inuit Folklore») og Oktegh jïengesne njieljie jïjjh («How I Survived: Four Nights on the Ice»). Det er verdifullt for prosjektet at vi kan tilby bøker med erfaringer fra urfolk i andre land. Det er sunt for helheten i bokprosjektet at vi veksler mellom bøker som har utspring i samisk kultur, mainstream-bøker fra norsk/svensk/engelsk, og nå andre urfolk som et tredje perspektiv. Det er også verdifullt at begge disse to bøkene kan leses med utbytte av både eldre barn, ungdom og voksne.

Arbeidet med Plupp-bøker går stadig videre. I 2023 utga vi bok 7 og 8 i serien om det lille fjelltrollet med blått hår. Han er en favoritt blant samiske lesere, fordi levemåten hans har flere likhetstrekk med den tradisjonelle samiske kulturen, og fordi han lever sammen med dyrene i den samme nordskandinaviske fjellnaturen som reindriften opererer innenfor. Vi har en rammeavtale med rettighetshaverne som gjør at det blir over 15 bøker før vi er ferdige. Flere Plupp-bøker er underveis på sørsamisk og pitesamisk, og vi leter også etter en samarbeidspartner i det umesamiske språksamfunnet.

Les mer om bøkene vi utga i vårhalvåret her: https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/nyhetsarkiv/ny-sidesorsamiske-barneboker

Videobøker
I 2023 har vi også laget flere videobøker. En pulje ble lest inn i januar og en i november. Til sammen 16 bøker. Teknisk stab her er Audun Austli og Magnus Ressem hos Tonemakeriet, Snåsa.
Innlesere var Gunilla Wilks begge ganger, og Jon Isak Lyngman Gælok i november. Det er en del etterarbeid med videobøkene, så januar-bøkene ble publisert i september, og innlesningene fra november kommer i 2024. Du finner alle her etter hvert: https://www.youtube.com/@gielemnastedh2664/videos

Kjøp bøkene våre! Bruk dem!
De beste stedene å kjøpe bøkene våre er

I tillegg finner du bøker på Gavpi i Karasjok, Silvermuseet i Arjeplog og på Rørosmuseet.

Og husk at det er flere enn oss som lager bøker på sørsamisk. Den gode oversikten finner du på nettsiden https://samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no/tag/sorsamisk.