Foreldresamarbeid

Fra 1. august 2010 er det lovpålagt med foreldresamarbeid også på videregående skole til det året eleven fyller 18 år. Samarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling.

I januar i år møttes det nyoppnevnte FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, til sitt første møte. FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.

 

FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen og i denne sammenheng trenger vi hjelp fra dere.

Til tross for at vi feirer 40 års jubileum i år opplever vi at vi ikke er godt nok kjent blant foreldre og ansatte i skolen.

 

Det er ønskelig at det legges en lenke til osspå skolenes hjemmesider slik at foreldre og ansatte lett kan finne informasjon og eksempler på godt samarbeid mellom hjem og skole. Vi ønsker oss også en lenke på kommunens/fylkeskommunens hjemmesider. Vi håper dere vil være behjelpelige med dette.

 

Lykke til med å skape gode relasjoner og et godt samarbeid. Forskning viser at barn presterer bedre faglig og utvikler seg bedre sosialt når det er et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen.

 

Les mer på FUG sine hjemmesider

Sist oppdatert 07.05.2018