Mesterbrev/lederutdanning

(Ikke i drift lenger, denne informasjonen blir tatt bort 19.1.2024) I samarbeid med Fjellugla kompetanse AS planlegger vi å tilby mesterbrev/lederutdanning for personer med fagbrev. Oppstart vil tidligst bli vinteren 2022/23.

(Ikke i drift lenger, denne informasjonen blir tatt bort 19.1.2024)

Har du fag- eller svennebrev i et av de nå 88 fagene som inngår i mesterordningen og ønsker deg mesterbrevet, eller vil du bruke mesterutdanningen som springbrett til nye jobber eller utdanninger?

Da er dette tilbudet fra Fjellugla kompetanse AS og Oppdal ressurssenter det riktige for deg.

Trykk her for å melde din interesse for mesterutdanning

Mesterutdanningen vurderes som en av de aller beste lederopplæringene for små og mellomstore bedrifter utenfor høgskolesystemet. Den gir deg solid kompetanse til å etablere eller å være leder i håndverksbedrifter innen ditt fag.

Utdanningen består av tre fagområder som enten avsluttes med skriftlig eksamen eller en prosjektoppgave. Hele studiet gjennomføres som deltidsstudium over 2 år.

Semester 1 og 2:

  • Bedriftsledelse - organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse og økonomistyring

Semester 3 og 4:

  • Faglig ledelse - spesifikk for den enkelte gruppe av mesterfag
  • Faglig fordypning - tilpasset det enkelte mesterfag

 All undervisning gjennomføres i henhold til læreplaner fastsatt av Mesterbrevnemnda. Den vil foregå både samlingsbasert i Oppdal og digitalt - mest mulig tilpasset deltakernes bosted og arbeidssituasjon. 

Her kan du lese mer om mesterkvalifikasjonen: Mesterbrevnemda

Sist oppdatert 18.01.2024