Fraværsregler etter høstferien 2021

Les mer

Etter høstferien gjelder de vanlige reglene for fraværsgrense og fraværsføring igjen

Direktør for utdanning 6. oktober 2021

Dette gjelder fortsatt: Du skal ikke møte på skolen hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon

Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Dette gjelder også selv om symptomene er milde. Du skal holde deg hjemme til allmenntilstanden din er god. Du kan komme tilbake til skolen når du føler deg frisk og feberfri, selv om du har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

 

Helsemyndighetene anbefaler at du tester deg hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon

Les mer om når du skal holde deg hjemme, om testing og om generelle smittevernråd på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

 

Etter 11. oktober må du levere legeerklæring for å få unntatt sykdomsfravær fra fraværsgrensa

Nasjonale myndigheter har bestemt at unntaket fra fraværsreglene oppheves 11. oktober. Det betyr at du hvis du må holde deg hjemme på grunn av luftveisinfeksjon eller annen sykdom

  • fortsatt kan levere egenmelding eller melding fra foresatte, men da teller fraværet mot fraværsgrensa.
  • også kan levere legeerklæring. Da teller fraværet ikke mot fraværsgrensa.

Fraværsgrensa er på 10%. Det er altså ikke et krav at du dokumenterer sykdomsfravær med legeerklæring så lenge du til sammen har under 10% fravær i faget.

 Les mer om reglene for fraværsgrensa her: trfk.no/reglement

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Her kan du laste ned dette skrivet i Word- og PDF-format:
Informasjon elevfravær etter 111021.docx
Informasjon elevfravær etter 111021.pdf


Sist oppdatert 16.10.2021