Prosjekt digitalt teorikurs i helsefag for minoritetsspråklige 2020 - 2022

(Ikke i drift lenger, denne informasjonen blir tatt bort 19.1.2024) Prosjekt i samarbeid med Innherredskommunene. Tilskuddet til prosjektet kommer fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

(Ikke i drift lenger, denne informasjonen blir tatt bort 19.1.2024)

Ressurssenteret har i samarbeid med Innherredskommunene og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester fått tilskudd til et prosjekt med mål om kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgssektor.

Prosjektet er en del av HK-dir sitt bransjeprogram.

Faglig ansvarlig i prosjektet er .

Innherredskommunene har etablert et samarbeid innenfor integreringsfeltet, og det er avdekt et behov for digitale verktøy for tilpasset teoriundervisning innen helsefag for minoritetsspråklige. 

Målet med prosjektet er å utvikle fleksible digitaliserte læremidler som skal kunne benyttes av voksne med minoritetsbakgrunn som ønsker fagbrev innen helsearbeiderfaget. Læremidlene tar utgangspunkt i Vg3-læreplanen i helsearbeiderfaget, og skal skreddersys behovene til målgruppa. Fokus vil være på grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for fremtidige helsearbeidere. Fagstoffet skal deles inn i moduler. Modulisering av fagstoffet skaper struktur og oversikt, og det vil dermed være enklere for målgruppa og praksisveiledere/mentorer/lærere å bygge kunnskaper steg for steg.

Målgrupper for tilbudet:

  • Minoritetsspråklige deltakere som skal ta fagbrev som helsefagarbeider gjennom Fagbrev på jobb-ordningen

  • Minoritetsspråklige deltakere som skal ta fagbrev som praksiskandidat/gjennom tiltak i NAV

  • Minoritetsspråklige deltakere som tar kurset som støtte/ekstra teoriundervisning i forbindelse med arbeidspraksis i videregående opplæring

  • Minoritetsspråklige deltakere i kommunal voksenopplæring (norskkurs, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne) som har mål å bli helsefagarbeider 

Prosjektperioden er fra 1.11.20 - 31.12.2022.

Sist oppdatert 18.01.2024