Prosjekt digitalt teorikurs i helsefag for minoritetsspråklige 2020 - 2022

Kompetanse Norge-prosjekt i samarbeid med Innherredskommunene

Ressurssenteret har i samarbeid med Innherredskommunene og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester fått tilskudd til et prosjekt med mål om kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgssektor.

Prosjektet er en del av Kompetanse Norges bransjeprogram.

Innherredskommunene har etablert et samarbeid innenfor integreringsfeltet, og det er avdekt et behov for digitale verktøy for tilpasset teoriundervisning innen helsefag for minoritetsspråklige. 

Målet med prosjektet er å utvikle fleksible digitale læremidler som skal kunne benyttes av voksne med minoritetsbakgrunn som ønsker fagbrev innen helsearbeiderfaget. Læremidlene tar utgangspunkt i Vg3-læreplanen i helsearbeiderfaget, og skal skreddersys behovene til målgruppa. Fokus vil være på grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for fremtidige helsearbeidere. Fagstoffet skal deles inn i moduler. Modulisering av fagstoffet skaper struktur og oversikt, og det vil dermed være enklere for målgruppa og praksisveiledere/mentorer/lærere å bygge kunnskaper steg for steg.

Målgrupper for tilbudet:

  • Minoritetsspråklige deltakere som skal ta fagbrev som helsefagarbeider gjennom Fagbrev på jobb-ordningen

  • Minoritetsspråklige deltakere som skal ta fagbrev som praksiskandidat/gjennom tiltak i NAV

  • Minoritetsspråklige deltakere som tar kurset som støtte/ekstra teoriundervisning i forbindelse med arbeidspraksis i videregående opplæring

  • Minoritetsspråklige deltakere i kommunal voksenopplæring (norskkurs, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne) som har mål å bli helsefagarbeider 

Prosjektperioden er fra 1.11.20 - 31.12.2022.

Sist oppdatert 12.11.2020