Om Oppdal ressurssenter

Oppdal Ressurssenter er en del av Oppdal videregående skole. Ressurssenterets oppgave er å bidra til kompetanseheving blant voksne og livslang læring. Vi samarbeider blant annet med kommunen, NAV, Nasjonalparken Næringshage, Vekst, Euroskolen, opplæringskontor og private aktører.

Ressurssenteret tilbyr flere typer kurs. Kursene publiseres på Trøndelag fylkeskommunes påmeldingssystem.

Privatpersoner og andre aktører kan ta kontakt med Ressurssenterleder for rådgivning og veiledning:

 

 932 80 773 / 74 17 72 68

Vi oppdaterer Facebook-siden vår jevnlig med nyheter og kurs:

Oppdal Ressurssenter

Sist oppdatert 05.09.2018