Oppdal Ressurssenter

Oppdal ressurssenter er en del av Oppdal videregående skole. Ressurssenterets oppgave er å bidra til kompetanseheving blant voksne i regionen og livslang læring. 

Vi samarbeider med andre ressurssenter i fylket, fylkeskommunens Karrieresenter, kommuner, NAV, Nasjonalparken Næringshage, Vekst, opplæringskontor og private aktører.

I skoleåret 2020/21 er vi to medarbeidere i tilsammen 40% stilling på ressurssenteret.

Leder:

 

932 80 773 / 74 17 72 68

Medarbeidere:

 (i permisjon)

Tatjana Christensen og Inger Beate M. Sundseth

Sist oppdatert 09.02.2021