Om Oppdal ressurssenter

(Ikke i drift lenger, denne informasjonen blir tatt bort 19.1.2024) Vi ønsker å bidra til kompetanseheving og livslang læring i regionen.

(Ikke i drift lenger, denne informasjonen blir tatt bort 19.1.2024)


Oppdal ressurssenter er en del av Oppdal videregående skole. Ressurssenterets oppgave er å bidra til kompetanseheving blant voksne i regionen og livslang læring. 

Kontakt:

   405 35 668

Vi samarbeider med andre ressurssenter i fylket, fylkeskommunens Karrieresenter, kommuner, NAV, Nasjonalparken Næringshage, Vekst, opplæringskontor og private aktører.

Arbeidet vårt er i tråd med Kompetansestrategien for Trøndelag. Målet for kompetansestrategien er at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

Kompetansestrategien for Trøndelag

Sist oppdatert 18.01.2024