Om Oppdal ressurssenter

Vi ønsker å bidra til kompetanseheving og livslang læring i regionen.

Oppdal ressurssenter er en del av Oppdal videregående skole. Ressurssenterets oppgave er å bidra til kompetanseheving blant voksne i regionen og livslang læring. 

Alle kurs vi arrangerer publiseres på fylkeskommunens eventweb:

Trøndelag fylkeskommunens påmeldingssystem

Vi samarbeider med andre ressurssenter i fylket, fylkeskommunens Karrieresenter, kommuner, NAV, Nasjonalparken Næringshage, Vekst, opplæringskontor og private aktører.

Arbeidet vårt er i tråd med Kompetansestrategien for Trøndelag. Målet for kompetansestrategien er at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

Kompetansestrategien for Trøndelag

Leder:

 

932 80 773 / 74 17 72 68

Medarbeider:

 

Tatjana Christensen og Inger Beate M. Sundseth

Sist oppdatert 08.11.2021