Hvem er vi

Oppdal Ressurssenter er en del av Oppdal videregående skole. Ressurssenterets oppgave er å bidra til kompetanseheving blant voksne i regionen og livslang læring. Vi samarbeider blant annet med fylkeskommunens Karrieresenter, kommunen, NAV, Nasjonalparken Næringshage, Vekst, Sonans Karriere, opplæringskontor og private aktører.

I skoleåret 2019/2020 er vi to medarbeidere i tilsammen 40% stilling:

Leder:

 

932 80 773 / 74 17 72 68

Medarbeider:

 74 17 73 04

Sist oppdatert 04.09.2019