Miljøfyrtårn

ny illustr.jpg

Thora Storm vgs er sertifisert i den Nasjonale miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårnets sertifiseringsordning innebærer at skolen må oppfylle og dokumentere diverse miljøkrav som omfatter miljøaspektene arbeidsmiljø, Innkjøp, energi, transport, avfall og estetikk.

Arbeidet med å være sertifisert Miljøfyrtårn anses som en viktig del av å oppnå målsettingene i vår Miljøpolicy som innebærer at «skolemiljøet ved Thora Storm videregående skole skal kjennetegnes av trygge fysiske omgivelser og et helsefremmende psykososialt miljø som forebygger sykdom og skade, og fremmer trivsel og et godt læringsmiljø. Alle ansatte har fokus på elevenes utvikling og ve og vel i alt arbeid med opplæring og skolemiljø.»