Sykdom og fravær

photo-1583947582886-f40ec95dd752.jpg

Unntak fra fraværsreglene forlenges ut til 11. oktober 2021. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram egenmelding med bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Blir du syk så er det følgende retningslinjer:

  • Har du blitt syk skal du ikke møte på skolen, FHI anbefaler at alle med nyoppståtte symptomer bør testes.
  • Gi beskjed til din kontaktlærer og dine faglærere. Er du frisk nok til å jobbe med oppgaver hjemmefra, gi lærerne dine beskjed om dette før timene starter i enkelte fag.
  • Er du for syk til å jobbe med skolearbeid skal du levere egenmelding når du kommer tilbake til skolen, er du under 18 år skal dine foreldre skrive under på egenmeldinga.Egenmelding 
  • Dersom eleven leverer egenmelding føres fraværet ikke på elevenes vitnemål og kompetansebevis.
  • Skolen legger ikke opp til digital undervisning for enkeltelever som har luftveissymptomer, venter på koronatest/ prøvesvar.  – men eleven må følge med på Canvas og gjøre de oppgaver som er mulig å jobbe med.
  • Fra 25/09-21 er det ikke lenger krav om karantene eller testing for barn som utsettes for smitte på skolen.
  • Blir du utstatt for smitte på skolen? -les her: Koronainformasjon fra Trondheim kommune

Ved positiv hurtigtest skal dette meldes inn påhttps://minside.trondheim.kommune.no/. Trykk deretter på "korona" og "meld inn positiv hjemmetest". Du vil så raskt som mulig bli kontaktet av smittesporing for veiledning videre. Ved positiv hurtigtest skal barnet ta en ny test (PCR).