Sykdom og fravær

photo-1583947582886-f40ec95dd752.jpg

Unntak fra fraværsreglene forlenges ut september 2021. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram egenmelding med bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Blir du syk så er det følgende retningslinjer:

  • Har du blitt syk skal du ikke møte på skolen, FHI anbefaler at alle med nyoppståtte symptomer bør testes.
  • Gi beskjed til din kontaktlærer og dine faglærere. Er du frisk nok til å jobbe med oppgaver hjemmefra, gi lærerne dine beskjed om dette før timene starter i enkelte fag.
  • Er du for syk til å jobbe med skolearbeid skal du levere egenmelding når du kommer tilbake til skolen, er du under 18 år skal dine foreldre skrive under på egenmeldinga.Egenmelding 
  • Dersom eleven leverer egenmelding føres fraværet ikke på elevenes vitnemål og kompetansebevis.
  • Skolen legger ikke opp til digital undervisning for enkeltelever som har luftveissymptomer, venter på koronatest/ prøvesvar.  – men eleven må følge med på Canvas og gjøre de oppgaver som er mulig å jobbe med.
  • Dersom grupper/ klasser blir satt i testkarantene vil lærer gjennomføre digital opplæring/ hjemmeundervisning for hele klassen.
  • Blir du satt i testkarantene får du beskjed fra skolen om når og hvor du skal hente hurtigtest, instruskjoner ligger i testkittet. Har du symptomer skal du ikke hente hurtigtest på skolen. Her er mer informasjon om testkarantene og hurtigtester. 
Får du påvist Korona, skal sende melding om dette til følgende e-postadresse: . Du skriver Thora Stormvgs i emnefeltet, slik at smittesporingen får informasjon om hvilken skole eleven går på. Du får et automatisk svar tilbake fra denne e-postadressen med beskjed om hva du skal gjøre videre og hva de nærmeste nærkontaktene dine skal gjøre (husstandmedlemmer).

Koronainformasjon fra Trondheim kommune