Rødt nivå på Thora Storm.

Godt nytt år!

Planen for skolestarten 2021 ble brått endret da regjeringen søndag den 3. januar kl 18.00, avholdt sin pressekonferanse hvor vi fikk beskjed om å gå over på rødt nivå for smittevernberedskap. For Thora Storm vgs betyr dette at vi går over i en ny fase, hvor vi i hovedsak halverer alle store grupper, og elevene vil ha en delt skoleuke hvor man delvis får opplæring på skolen, og delvis har hjemmeskole. For yrkesfaglige studieretninger og andre mindre grupper vil det være enkelte andre tilpasninger. Hovedmålet med å gå over på rødt nivå er å sikre at avstandskravet på 1 meter overholdes også i klasserommet (noe som er unntak på gult nivå), og at vi samtidig får ned presset på fellesarealer. For elever som har spesialundervisning, tilrettelegging av ulike årsaker eller andre behov, vil de ha opplæring på skolen hele tiden. Dersom det er grunner for at avvike fra tilbudet om å få all opplæring på skolen, skal dette avklares med skolens rådgivere.

Elever i hjemmeskole kan ikke forvente samme opplæring som når de er tilstede på skolen. Enkelte fag vil kun ha et opplegg liggende i Canvas (læringsplattformen) ved hjemmeskole, mens andre gjennomfører f.eks. direktekonferanser fra klasserommet, sammen med elevene som er fysisk tilstede. Elever som er hjemme må i stor grad arbeide selvstendig.

Det er ikke anbefalt å bruke munnbind i skolen, hverken for ansatte eller elever. Fylkeslegen og kommuneoverlegen i Trondheim støtter dette. Se for øvrig smittevernveilederen for mer informasjon. Dersom enkelte elever eller ansatte ønsker å benytte munnbind på skolen er det selvfølgelig helt greit.

For elever som har fag på tvers av Thora Storm og Katedralskolen, opprettholdes undervisningen på rødt nivå. Kravet er at skolen opprettholder avstandskravet i klasserommet, noe som gjennomføres på en forsvarlig måte ved et rødt beredskapsnivå. Skolen er i løpende dialog med kommuneoverlegen og skoleeier rundt dette.

 Ta vare på hverandre og hold avstand.

 Med vennlig hilsen

Anders Buhaug

Rektor

Informasjon til elever og foresatte, fra udanningsdirektøren Vegard Iversen.