Foresattemøter

Foto 3 fotografert av Herzog.jpg

Her er planen for årets foresattemøter:

 

Uke

Dag/tid 

Klasse

Rom

36

Tirsdag 5.9

Kl. 1800

1stE

Storm

 

 

Onsdag 6.9

Kl 1800

2AT

BRIS

37

Tirsdag 12.9

Kl 1800

Kl 1845

 

1stA

1stB

 

Storm

Bris

Torsdag 14.9

Kl 1800

Kl 1845

Kl 1930

 

1stC

1stD

1KDA

 

Storm

Bris

Storm

38

Tirsdag 19.9 

Kl 1800

Kl 1800

Kl 1845

Kl 1845

Kl 1930

Kl 1930

 

1hoA

1hoB

1fiA

1fiB

1srA

1srB

 

Storm/A3-11

Storm/A3-12

Bris/A2-10

Bris/A2-11

Storm/A1-10

Storm/A1-12

39

Tirsdag 26.9 

Kl 1800

 

 

 

 

 

 

2SA

2SR

2IE

2hsA

2hsB

2hsC

 

 

 

 

Storm

Onsdag 27.9

Kl 1800

 

2stA

2stB

2stC

2stD

2stE

2KDA

 

 

 

Storm