Smittevern

ny.jpg

Her kommer noen spørsmål og svar som kan hjelpe oss å huske på de nye rutinene:

Kan jeg dra på skolen hvis jeg har litt vondt i halsen eller hoster?

Nei, koronaviruset fører til sykdom som kan ligne på en vanlig forkjølelse. Derfor må alle som kjenner symptomer på sykdom holde seg hjemme og varsle kontaktlærer/faglærere via Canvas så fort som mulig. Om du er hjemme på grunn av smittevernshensyn, følger du planene som ligger på Canvas og jobber hjemmerfra med skolearbeid. Om du er for syk til å jobbe med skolearbeid leverer du egenmelding når du kommer på skolen. Her kan du lese mer om hva fylkesdirektøren for utdanning sier om fravær i denne perioden:

Fravær i forbindelse med smittevern.

Om jeg er syk skal jeg teste meg da?

Elever med luftveissymptomer bør følge Folkehelseinstituttets anbefalinger for testing. Per september 2020 betyr det at alle elever i videregående skole som har luftveisymptomer uten kjent årsak, tester seg og holder seg hjemme til de har fått svar. Ved negativ test kan de komme tilbake til skolen når allmenntilstanden er god, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon. 

Les mer om vurdering av luftveissymptomer hos elever og ansatte i videregående skole

Hva skjer hvis jeg blir syk i løpet av skoledagen?

Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon må dra hjem fra skolen, men ikke med offentlig transport. Hvis eleven må ikke kan gå eller sykle hjem selv og må bli hentet av foresatte må eleven vente på et eget rom, ta  da kontakt med ekspedisjonen. 

Kan jeg gå på skolen hvis et familiemedlem er sykt?

Hvis en i husstanden din har symptomer på luftveissykdom, men det ikke er bekreftet at det er koronaviruset kan du møte på skolen som normalt. Familiemedlemmer til koronasyke må være i karantene. Helsetjenesten bestemmer hvor lenge den skal vare.

Når må jeg vaske/sprite hendene mine?

  • Før du drar hjemmefra og når du kommer hjem
  • Når du kommer til skolen
  • Etter hosting/nysing
  • Etter toalettbesøk
  • Før og etter måltider
  • Etter at du har vært ute

Er det håndsprit tilgjengelig på skolen?

Ja, det står dispensere med håndsprit ved inngangen. Det står håndsprit og bordsprit tilgjengelig på alle klasserom. Det er også dispensere med såpe på alle miljøstasjonenen. 

Hva skjer med renholdet på skolen?

Overflater på skolen blir rengjort oftere enn før. Det gjelder blant annet dørhåndtak og andre steder mange berører.

Hva med rengjøring av klasserommene?

Elever og lærere må samarbeide om å rengjøre overflater på pulter og stoler i klasserommene etter timene. Dette gjelder når klassen/gruppa skal bytte klasserom.

Blir det faste plasser i klasserommet?

Ja, det blir laget klassekart for alle klasser og grupper. Alle elever må forholde seg til de fastlagte plassene. Dette gjelder også om man har timer på Katta. 

Er kantina åpen?

Ja, kantina må følge strenge retningslinjer for smittevern og selger mat porsjonsvis. Kantina har laget skilt som viser hvordan du skal bevege deg i kantina, vær vennlig å følg disse instrukskjonene.

Kan alle elevene oppholde seg som før, i kantineområdet?

Nei, vi åpner opp for spising i klasserom, det vil også bli en plan for når de ulike klassene skal handle i kantina i lunsjen. 

Hvordan skal vi behandle utstyr flere elever bruker?

I den grad det er mulig skal alle elever ha eget utstyr. Om flere elever MÅ dele ustyr i enkelte fag, skal utstyret rengjøres etter bruk. Instrukser vil bli gitt av lærere.

Kan jeg ta buss til skolen?

Ja, men vi oppfordrer alle som kan gå/sykle/kjøre til skolen. Siden vi har lokaler i midtbyen vil det være stort trykk på kollektivtransportenHer kan du lese mer om retningslinjene fra ATB.

Er det greit å ta på hverandre?

Nei, ingen klemming, håndhilsing eller fysisk kontakt. Husk 1-metersregelen, si fra til vennene dine hvis de glemmer seg! 

Hvordan forholde seg til andre elever i fellesarealer?​

Følg merking for retningsansvisning når du går rundt på skolen. Vi må alle passe på at det ikke blir for mange elever i fellesarealene samtidig og at vi greier å overholde 1-metersregelen, vis hensyn til alle ansatte og elever rundt deg. Klasserommene vil være oppe i friminuttene, så opphold deg mest sammen med gruppen/klassen din inne i klasserommet- og gå gjerne ut for å få litt frisk luft i løpet av dagen.

Å følge kjørereglene bidrar til å holde skolen åpen – vi vil være sammen med dere! 

 

Hele veilederen fra Folkehelseinstituttet kan du lese her.