UKE 5

Grønn storm.JPG

I uke 5 kommer GRØNN STORM. Alle timeplaner blir oppløst og hele skolen jobber sammen om bærekraftige tema. Dette er helt i tråd med fagfornyelsen og vi gleder oss veldig til å jobbe på tvers av utdanningsprogram og trinn. Følg med!