Hospitering

241736085_3162068874021273_9068853757679496818_n.jpg

Velkommen til hospitering på Thora Storm videregående skole.

Hospitering uke 45, 46 og 47:

Alle hospitanter har fått tildelt dag og utdanningsprogram fra sin skole.

Oppmøte innenfor hovedinngangen kl. 09.00.

Vi spanderer enkel lunsj på alle hospitanter.

Programmet er ferdig kl. 14.30. 

Du trenger ikke ta med deg noe, annet en godt humør!

 

Program

  • 09-09.45- informasjon om skolen, nede i skolens auditorium
  • 09.45-11.30- alle hospitanter blir hentet av sine hospiteringsverter og følger vanlig undervisning.
  • 11.30-12.30-lunsj sammen med hospiteringsvertene.
  • 12.30-14.00-hospitanter følger vanlig undervisning sammen med sine hospiteringsverter.
  • 14.00-14.30- avslutning i autitorium Storm.

Har du spørsmål om hospiteringen på Thora Storm?

Ta kontakt med eller