Velkommen!

Elever
Elever på Thora Storm

Velkommen til alle 10-klassinger som kommer på hospitering.

Til alle som skal hospitere hos oss:

Når du har fått beskjed om at du har fått plass på hospitering på Thora storm og har fått tildelt dag, møter du opp innenfor inngangspartiet. Der blir du møtt av ledelsen som viser vei ned i auditorium Storm. Etter info om skolen blir du møtt av elevverter som tar deg med inn i ordinær undervisning og fikser lunsj til deg.

Program:

  • Oppmøte kl 09.00
  • Inn i ordinær undervisning kl 10.00
  • Lunsj (vi spanderer) kl 11.30
  • Avslutning kl 14.00 i Auditorium Storm.

Du trenger ikke ta med deg noe, annet en godt humør!

Det vil også forgå hospitering i uke 47 på KDA. Dette er et tilbud til alle elever som bor utenfor Trondheim kommune. Opplegget blir det samme som står beskrevet over. 

Kontaktperson er Dorthe Walnum Skjervstad tlf 41103240