Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Trøndelag 2024

I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Trøndelag blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.